UT zakt naar vierde plaats in Keuzegids

| Rense Kuipers

Het bacheloronderwijs van de UT krijgt een gemiddelde score van 64,5 in de vandaag verschenen Keuzegids Universiteiten 2022. Daarmee daalt de UT landelijk gezien van een tweede naar een vierde plaats, ten opzichte van de afgelopen jaren. De UT telt vijf ‘topopleidingen’, de opleiding industrieel ontwerpen krijgt een onvoldoende.

De UT daalt met vier punten ten opzichte van de scores van vorig jaar en het jaar ervoor. Wageningen University & Research staat opnieuw bovenaan, gevolgd door de Open Universiteit en Maastricht University. Omdat de Keuzegids vanaf de huidige editie Wageningen rekent tot de technische universiteiten, is de UT de stempel ‘beste technische universiteit’ kwijt. Sterker nog, de Keuzegids plaatst beide universiteiten in de categorie ‘overige universiteiten’.

TN tien keer topopleiding

Vijf UT-bacheloropleidingen mogen zich topopleiding noemen. Opmerkelijk: voor het tiende jaar op rij krijgt technische natuurkunde het predicaat ‘topopleiding’ van de Keuzegids, met een score van 80 punten. Drie andere opleidingen kregen dezelfde score toebedeeld: communicatiewetenschap, technische bedrijfskunde en scheikundige technologie. Technische geneeskunde is na jaren afwezigheid ook weer terug in het rijtje van topopleidingen, met een score van 77 punten.

Industrieel ontwerpen krijgt van alle beoordeelde UT-bachelors de laagste beoordeling, met een score van 54 punten. De opleiding noteert minnetjes op de gebieden van doorstroom, het behalen van een diploma binnen vijf jaar en op ‘inhoud’. Opvallende schommelingen zijn er voor de opleidingen International Business Administration en University College ATLAS. Vorig jaar stonden beide opleidingen nog te boek als topopleiding, nu noteren ze krappe ‘voldoendes’ met scores van respectievelijk 57 (IBA) en 60 (ATLAS). ATLAS noteert bij de onderdelen ‘inhoud’ en ‘toetsing’ een minnetje. IBA krijgt een minnetje voor ‘toetsing’ en ‘docenten’.

Nationale Studenten Enquête

De scores in de Keuzegids hangen voor een groot deel samen met de Nationale Studenten Enquête (NSE). Uit de enquête van eerder dit jaar bleek al dat het Nederlandse hoger onderwijs een lager rapportcijfer kreeg van studenten. Ook werkte de NSE dit jaar met een herziene vragenlijst, waardoor de Keuzegids koos voor het samenstellen van nieuwe thema’s voor de scores van studentenoordelen.

De belangrijkste kanttekening van de Keuzegids, in zijn uitleg over de gebruikte methodiek: ‘De oordelen van dit jaar kunnen daarom niet één-op-één vergeleken worden met de oordelen van voorgaande jaren’.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.