UT opnieuw tweede in Keuzegids

| Rense Kuipers

De UT is opnieuw de een-na-beste universiteit van Nederland, volgens de vandaag verschenen Keuzegids Universiteiten 2020. Met zes topopleidingen en een gemiddelde score van 68,5, moet de UT alleen de universiteit van Wageningen voor zich dulden.

UT second best university in the Netherlands

The UT is once again the second best university in the Netherlands, according to the Keuzegids Universiteiten 2020 published today. The UT has six top-rated programmes and an average score of 68.5. The University of Wageningen tops the list.

De score van 68,5 is een punt hoger dan vorig jaar in de Keuzegids. Tegenover de hogere gemiddelde beoordeling, noteert de UT wel iets minder ‘topopleidingen’: zes in plaats van acht, met in totaal met een score van 76 punten of hoger. Geen enkele UT-opleiding krijgt een onvoldoende.

Topopleidingen

De UT-bacheloropleidingen technische natuurkunde (90), communicatiewetenschappen (80), University College ATLAS (80), technische bedrijfskunde (78), International Business Administration (76) en scheikundige technologie (76) kregen het predicaat topopleiding. Technische natuurkunde staat zelfs landelijk op een gedeelde tweede plaats, van alle beoordeelde universitaire opleidingen.

Succes gammaopleidingen

Opvallend is het aantal gammaopleidingen dat goed scoort in deze Keuzegids. De helft van alle UT-topopleidingen valt onder de faculteit BMS. En de UT-opleiding psychologie sprong van een score van 56 naar 70, en is daarmee de beste psychologie-opleiding van Nederland volgens de Keuzegids.

‘Voor het eerst in de geschiedenis van de UT scoort gamma beter dan bèta, en daar mogen we trots op zijn’, zegt BMS-decaan Theo Toonen. ‘Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om te benadrukken dat het succes zit in de samenwerking. We zijn de beste technische universiteit, juist omdat verschillende disciplines samen optrekken. De opleidingen binnen onze faculteit stijgen allemaal in de waardering. Daarin zie je het succes van onze reorganisatie, waarbij we meer aansluiten bij de techniek. Studenten weten waarvoor ze naar de UT komen en waarderen het kleinschalige onderwijs.’

Groter en beter

De Keuzegids baseert zijn scores deels op de expertoordelen van onderwijskeurmeester NVAO en deels op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête. De gids is vooral bedoeld voor studiezoekers. In algemene zin concludeert de Keuzegids dit jaar dat het goed gaat met het universitaire onderwijs in Nederland: ‘Niet alleen stijgt jaarlijks het aantal nieuwe studenten, ook wordt de kwaliteit van het onderwijs hoger beoordeeld dan vorig jaar’, aldus de Keuzegids-redactie.

Onbetrouwbare data

Het had niet veel gescheeld of er waren helemaal geen nieuwe oordelen beschikbaar gekomen voor deze editie van de Keuzegids. Er waren grote problemen met de uitvoering van de NSE, waardoor de data niet betrouwbaar waren. Pas na een reparatie, waar statistiekbureau CBS op toezag, konden ze alsnog worden gebruikt.

Voor de hogescholen kwam dat te laat. Zij hadden inmiddels zo weinig vertrouwen in de data van dit jaar, dat ze hun medewerking opschortten. Minister Van Engelshoven wil alle bekostigde universiteiten en hogescholen volgend jaar verplichten om mee te doen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.