Flinke verschuivingen in ranking Keuzegids

Utrecht en Wageningen hebben het beste onderwijs volgens de nieuwe Keuzegids Universiteiten, die vandaag verschijnt. Er zitten dit jaar opvallende verschuivingen in de ranglijsten.

Wat zijn de beste bacheloropleidingen van Nederland? En welke universiteiten bieden over het algemeen goed onderwijs aan? De Keuzegids Universiteiten probeert studiekiezers een handje te helpen.

De makers kijken per opleiding naar de studentenoordelen over de inhoud, docenten, toetsing, sfeer en voorbereiding op de loopbaan. Ook weegt mee hoeveel studenten het tweede jaar bereiken en hoeveel er binnen vijf jaar hun diploma behalen.

Daar rolt elk jaar ook een vergelijking van universiteiten uit: wie heeft het beste onderwijs? Om die toch al lastige vergelijking zuiver te houden, staan er twee ranglijstjes in de Keuzegids: van de ‘brede’ universiteiten met veel faculteiten en de ‘overige’ universiteiten.

Sprongetje

De huidige ranglijsten verschillen nogal van vorig jaar. Van de brede universiteiten maakt Utrecht een sprongetje van de derde naar de eerste plaats, terwijl de VU Amsterdam opeens van de tweede plaats naar de onderste regionen is verdreven.

Bij de ‘overige’ universiteiten valt Enschede op. De UT was vorig jaar nog duidelijk nummer twee en zakt nu naar de vierde positie. Maar Wageningen staat nog altijd stijf bovenaan en de Erasmus Universiteit Rotterdam is wederom hekkensluiter.

De verschuivingen zijn te verklaren. De studentenoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête, en na allerlei getouwtrek is de vragenlijst vernieuwd. Daardoor is de vergelijking met voorgaande jaren niet goed te maken, meent de Keuzegids.

Beperking

Je kunt ook zeggen, het brengt de beperking van zulke lijstjes aan het licht. Kennelijk zijn de uitersten wel redelijk te zien (Wageningen en Rotterdam), maar zijn de verschillen daartussen nogal klein, zodat een nieuwe vragenlijst zomaar voor flinke verschuivingen kan zorgen.

Maar het kan ook zijn dat er in twee jaar tijd gewoon het een en ander is veranderd. De vragenlijst ging vorig jaar niet door omdat de instellingen hun handen vol hadden aan de coronacrisis, en een bacheloropleiding duurt in principe maar drie jaar. Er zitten nu andere studenten in een heel andere situatie – zeker in het voorjaar, toen de enquête werd afgenomen.

Ranglijst Keuzegids Universiteiten 2022

Brede universiteiten        
Utrecht UU            64,5
Nijmegen RU            64
Leiden/Den Haag UL        57,5
Groningen RUG             57,5
Amsterdam VU            57,5
Amsterdam UvA            56
                
Overige universiteiten        
Wageningen WUR            70
Open Universiteit            66,5
Maastricht UM            65
Enschede UT            64,5
Tilburg TiU            63
Eindhoven TU/e            59
Delft TUD            57,5
Rotterdam EUR            55,5

 


 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.