Uraad wil meer zichtbaarheid ombudsman

| Rense Kuipers

Als het aan het college van bestuur en de universiteitsraad ligt, gaat de UT op dezelfde voet door met de ombudsfunctionaris. De raad was overwegend positief, maar tegelijkertijd ook kritisch over de zichtbaarheid van de ombudspersoon.

Photo by: RIKKERT HARINK
UT-ombudsfunctionaris Han Warmelink.

Sinds het najaar van 2019 heeft de UT een ombudsfunctionaris, in de persoon van Han Warmelink. De UT was een van de vier deelnemende universiteiten aan een twee jaar durende pilot. Dat de ombudsfunctie blijft, was bekend en in de cao vastgelegd per 1 juli. In welke vorm dat zou zijn, daarover kon de Uraad het college van bestuur vanmorgen nog adviseren.

Het verdict: er staat niets in de weg om op de huidige voet verder te gaan. De UT heeft één ombudsfunctionaris voor zowel staf als studenten. Hoewel de raad het CvB adviseerde kritisch te blijven kijken naar zo’n dubbelrol, ziet de Uraad ook duidelijk de voordelen ervan. Bijvoorbeeld in het identificeren van patronen en overlap in problemen, maar de ombudsfunctionaris moet volgens de universiteitsraad wel onderscheid maken tussen studenten en medewerkers  bij het rapporteren.

De belangrijkste kanttekening van de raad: de zicht- en vindbaarheid van de ombudsfunctionaris. ‘Dat veel respondenten tijdens de evaluatie aangaven dat ze niet wisten van het bestaan van een ombudsfunctionaris op de UT sinds eind 2019, baart ons zorgen’, zei Emile Dopheide (Campus Coalitie). ‘Wij zien daarom graag een proactieve houding terug van de ombudsfunctionaris. Zichtbaarheid is niet alleen zorgen dat er genoeg informatie op internet staat, maar je ook laten gelden binnen de faculteiten en diensten.’

CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult onderstreepte het belang van zichtbaarheid. ‘We zijn blij met de steun voor deze nieuwe rol in de academische gemeenschap. In eerste instantie was er wat aarzeling vanuit de sector over de functie, maar ik denk dat we als UT hebben bijgedragen aan de acceptatie ervan. Dat andere universiteiten nu ook een ombudsfunctionaris aannemen, draagt hopelijk bij aan het bewustzijn onder staf en studenten over de aanwezigheid van de functie binnen onze hulpstructuur.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.