Han Warmelink ombudsman UT

| Redactie

De UT heeft in Han Warmelink een eerste ombudsfunctionaris gevonden. Vanaf 15 oktober gaat hij de komende twee jaar aan de slag als zelfstandige en onafhankelijke belangenbehartiger voor personeel en studenten.

In het voorjaar zette de UT een vacature uit om onder het mom van een pilot van twee jaar een ombudsfunctionaris aan te stellen. Die mag zowel gevraagd als ongevraagd advies geven, klachten behandelen en zorgen voor bemiddeling bij conflictsituaties. Mogelijke gevallen van ongewenst gedrag, werkdruk, functioneren en ontslag kunnen bijvoorbeeld op zijn bordje komen. Ook kan hij uit eigen beweging onderzoek naar het gedrag van leidinggevenden en medewerkers starten en uitbreiden.

Han Warmelink was in het verleden hoofddocent Staatsrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen en is tegenwoordig zowel vakcoördinator Staatsrecht bij Nyenrode Business Universiteit, voorzitter van de Rekenkamercommissie in Groningen en plaatsvervangend voorzitter van de Landelijke commissie melding van een misstand in het VO.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.