‘Coöptatie is gewoon een vies woord’

| Jelle Posthuma

Het coöptatierecht gaat op de schop. Dat werd duidelijk tijdens de Uraadvergadering van afgelopen woensdagmorgen. ‘We willen een oplossing die iedereen begrijpt en die bovenal de cultuur van de UT representeert.’

Photo by: gijs van ouwerkerk

Coöptatie is een gevoelig onderwerp op de campus. Tijdens de laatste Uraadsvergadering in december ontstond er een levendige discussie over de zin en onzin van coöptatie, waarbij campusbewoners hun huisgenoten zelf kiezen. Dit recht zou onder meer internationale studenten benadelen in hun zoektocht naar woonruimte. Voorstanders van coöptatie vrezen dat ze hun nieuwe huisgenoot krijgen opgedrongen als het recht verdwijnt.

‘Voor beide kanten valt iets te zeggen’, concludeerde Margot Dietrich (UReka) tijdens de Uraad van woensdagmorgen. ‘Wel is duidelijk dat er iets moet gebeuren om ‘exclusie’ in de toekomst te voorkomen.’ Volgens Dietrich zou een algoritme, dat studenten ‘matcht’ met een campushuis op basis van hun interesses en niet op hun achtergrond, uitkomst kunnen bieden. Ook stelde ze voor om studenten uitgebreider kennis te laten maken met campushuizen in een zogenaamd Day and Night-programma. ‘Maar het is vooral belangrijk dat het CvB in haar beleid rekening houdt met alle partijen’, stelde Dietrich tot slot.

Gevoelig

Vicevoorzitter Mirjam Bult noemde de voorstellen van de raad ‘nuttig’ en ‘interessant’. ‘We weten dat het onderwerp gevoelig ligt. Juist daarom is het belangrijk dat studenten zelf met een oplossing komen.’ De vicevoorzitter zei niet zeker te weten of iedereen ‘even comfortabel’ zal zijn met de nieuwe coöptatieregeling, zoals het CvB die voor ogen heeft. ‘Maar we willen een oplossing die iedereen begrijpt en die bovenal de cultuur van de UT representeert.’

Vies woord

Tijdens de vorige Uraadvergadering zei Bult af te willen van het huidige coöptatiemodel. ‘Als het aan het CvB ligt, schaffen we het direct af.’ Ook afgelopen woensdagmorgen hintte de vicevoorzitter op het naderende einde van het coöptatierecht. ‘Ik vind het woord coöptatie eigenlijk ook gewoon een vies woord. Noem het liever ‘matchmaking’. Ik snap best dat je een nieuwe huisgenoot kiest aan de hand van bepaalde voorkeuren, maar dat moet niet op basis van voorkeuren die mensen niet kunnen veranderen.’

Is het CvB ook op de hoogte van de onlangs heropgerichte bewonersraad, wilde Maarten Bonnema (UReka) nog weten. Bult reageerde instemmend. ‘Inmiddels zijn wij als CvB in gesprek met woningcorporatie De Veste. Ook in deze gesprekken heb ik de gevoeligheid van het onderwerp benadrukt.’ De vicevoorzitter wil snel voortgang maken. In mei moet er volgens Bult al meer duidelijk zijn over de toekomst van het coöptatierecht. ‘Zodat we het voor het nieuwe collegejaar kunnen invoeren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.