Campushuurders blazen bewonersraad nieuw leven in

| Jelle Posthuma

De campus krijgt weer een centrale bewonersraad. Vanavond vormen de initiatiefnemers een nieuw bestuur. Het inspraakorgaan behartigt de belangen van campusbewoners, bijvoorbeeld bij huurverhoging of de discussie over het coöptatierecht.

Photo by: gijs van ouwerkerk

Nando Tolboom, promovendus aan de UT en zelf woonachtig op de campus, is initiatiefnemer van de nieuwe bewonersraad. Vorig jaar ging hij namens de campusbewoners in gesprek met woningcorporatie De Veste over de afrekening van de servicekosten. ‘Ik voelde mij eigenlijk niet comfortabel om voor alle studenten te spreken, wat ik formeel ook niet deed. Het ontbrak in deze gesprekken met de woningcorporatie aan een centraal inspraakorgaan voor bewoners, merkte ik.’

Tot medio 2013 was er een centrale bewonersraad (CBR) actief op de campus om de belangen van bewoners te behartigen. De Veste, die als onderdeel van Vechtdal Wonen de campuswoningen beheert, ziet de heroprichting van deze raad wel zitten, vertelt Tolboom. ‘Ook zij hebben er baat bij. Het zorgt voor een betere wisselwerking tussen de corporatie en de campusbewoners. De raad kan fungeren als een klankbord, bijvoorbeeld als het gaat over het coöptatierecht.’

Volgens initiatiefnemer Tolboom is de discussie over het coöptatierecht, die eind vorig jaar weer oplaaide, bij uitstek een onderwerp voor het nieuwe inspraakorgaan. ‘Er kwamen tijdens deze discussie veel verschillende meningen naar voren. De raad zou een enquête onder campusbewoners kunnen houden om te peilen wat de bewoners precies willen. Met deze visie kunnen ze vervolgens de corporatie en het college van bestuur eensgezind tegemoet treden.’

Straatcommissies

Tolboom benadrukt dat de bewonersraad fungeert als belangenbehartiger, niet als klaagbaak. ‘Als studenten ontevreden zijn over hun doucheslang, moeten ze niet naar de bewonersraad stappen. Het gaat om onderwerpen die alle campusbewoners aangaan.’ Naast een centrale bewonersraad is het doel om straatcommissies op te richten, vertelt Tolboom. ‘Deze zorgen voor inspraak van bewoners bij renovaties aan huisvesting, nieuwbouw en het invullen van het straatbeeld.’

Woningcorporatie De Veste is wettelijk verplicht een bewonersraad te ondersteunen, weet Tolboom. Hij verwacht dat ze donderavond een nieuwe bestuur kunnen formeren. ‘Er hebben zich vijftig studenten aangemeld voor de online informatieavond. Met deze groep moeten we vast een nieuw bestuur kunnen vormen, althans dat is de hoop die ik uitspreek.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.