Oversteek Hengelosestraat dit voorjaar gereed

| Rense Kuipers

Een ‘brede, pleinachtige oversteek’ moet de campus van de UT en het Business- en Sciencepark van Kennispark Twente beter met elkaar verbinden. Uiterlijk in mei moet de Hengelosestraat versmald zijn voor het autoverkeer, terwijl voetgangers en fietsers de ruimte krijgen om beter en massaler de oversteek te maken.

De oversteek komt ter hoogte van de Spiegel aan de ene kant en de Institutenweg aan de andere kant van de Hengelosestraat. ‘De gemeente heeft opdracht gegeven en de voorbereidende werkzaamheden zijn net gestart’, zegt projectmanager Alfred Stobbelaar. ‘We verwachten dat dit project uiterlijk in mei is afgerond.’

‘Het wordt een brede, pleinachtige oversteek, waar ook een bushalte komt’, vervolgt Stobbelaar ‘Daaromheen komen vergaderruimtes, om te stimuleren dat mensen vanuit de UT en het Business & Science Park elkaar ontmoeten.’ Juist dat ontmoeten is cruciaal, zegt hij. ‘Dat is in een notendop het fundament van de gebiedsstrategie, dat we van twee relatief gescheiden gebieden naar één gaan. Dat het niet zo kan zijn dat een UT-student hier vijf jaar doorbrengt en nooit de Hengelosestraat heeft overgestoken.’

Geen voorrang

Momenteel is de Hengelosestraat een drukke en bovenal brede verkeersader tussen Enschede en Hengelo. Wie te voet of per fiets wil oversteken, moet bovendien lang wachten. ‘Reken je de busbaan mee en je zit op acht rijbanen die je moet oversteken. Ter hoogte van de oversteek brengen we dat terug naar twee rijbanen, elk één kant op. Met daartussenin een dubbele busbaan’, aldus Stobbelaar.

Op de oversteek hebben voetgangers en fietsers echter geen voorrang, benadrukt hij. ‘Er zijn geen zebrapaden of stoplichten. Het autoverkeer heeft dus voorrang.’ Maar volgens de projectmanager komt de verkeersveiligheid niet in het geding. ‘Een verkeerskundige heeft ernaar gekeken en we hebben al getest door een aantal keren over te steken. De stoplichten bij de hoofdingang van de UT en bij hotel De Broeierd reguleren de doorstroom en zorgen voor genoeg rustige momenten om over te steken.’

Woningen, parkeergarage en verzamelgebouwen

Er staan nog meer veranderingen op stapel rondom de Hengelosestraat, vult huidig interim-gebiedsdirecteur Marieke Stokkelaar aan. ‘Er zijn plannen voor een tweede oversteek, ter hoogte van The Gallery’, zegt ze. ‘Aan de Hengelosestraat wordt momenteel het Fraunhofer Project Center gebouwd. Daarnaast zijn er plannen om ter hoogte van de eerste oversteek meerdere gebouwen te realiseren: een parkeergebouw, twee bedrijfsverzamelgebouwen met de naam NEXT Twente en een woongebouw met tweehonderd woningen voor promovendi, jonge professionals en medewerkers van Kennispark-bedrijven.’

Stokkelaar verwacht dat uiterlijk eind dit jaar de vergunningen rond zijn. ‘Deze projecten passen bij het doel om van de strook langs de Hengelosestraat een zogeheten innovatiedistrict te maken. We sturen sterk op een scherper hightech profiel voor Kennispark Twente. Kansrijke clusters zoals MedTech en Chip Design, maar ook Materials en Advanced Manufacturing vragen om gebouwen en faciliteiten die het innovatie-ecosysteem versterken.’

Contouren zichtbaar

Volgens de gebiedsdirecteur en projectmanager gaan in 2023 de contouren van het nieuwe Kennispark steeds zichtbaarder worden. ‘Het gebied ontstond in de jaren tachtig en negentig, met een perceel, een pand erop en een parkeerplaats ernaast. Die gedachte laten we los, we gaan – naar voorbeeld van de universiteit – naar een campusachtige omgeving, met veel gedeelde faciliteiten’, vertelt Stobbelaar.

De doelen zijn volgens hem drieledig: ‘We willen een aantrekkelijke plek bieden voor talent, dat nu nog in groten getale de regio verlaat. Lukt ons dat, dan helpt het de bedrijven die we hebben om te groeien. En het derde doel is dat bedrijven van buitenaf hun weg naar Kennispark weten te vinden.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.