Theo Toonen tot 2022 door als BMS-decaan

| Redactie

Theo Toonen, decaan van de faculteit BMS, blijft op die plek tot april 2022. Het college van bestuur verlengt zijn benoeming, die anders per 1 april 2020 zou eindigen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het college van bestuur wil met het oog op Shaping2030 continuïteit hebben in de aansturing van de faculteit, die de laatste jaren onderhevig was aan veel veranderingen. In 2014 fuseerden de faculteiten Gedragswetenschappen en Management & Bestuur tot het huidige BMS. Sinds Toonens aantreden in 2015 pleit hij voor een betere koppeling van gamma- en bètawetenschappen. Daar vloeide visiedocument ‘BMS under steam’ uit voort, onder meer bedoeld om de faculteit te herstructureren en ‘financieel gezond’ te maken.

Toonens herbenoeming geldt tot 1 april 2022.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.