Zorgen om gestegen werkdruk

| Jelle Posthuma

Het recent verschenen welzijnsonderzoek baart de Uraad zorgen. Vooral de gestegen werkdruk op de UT is een heikel punt, zo bleek uit de Uraad van woensdagmorgen. ‘De grens is bereikt van wat we de medewerkers kunnen vragen.’

concerns about increased workload

The recently published well being study worries the University Council. Especially the increased workload at the UT is a burning issue, as was said during the University Council of Wednesday morning. 'We have reached the limit of what we can ask of employees.'

Het is volgens Dick Meijer (PvdUT) de kern van het onlangs gepubliceerde rapport van de arbodienst en het welzijnsonderzoek: de gestegen werkdruk op de UT. ‘Een deel van de medewerkers weigert zelfs taken uit te voeren vanwege tijdgebrek. Dat zijn de signalen die wij als raad opvangen. Een aantal jaren geleden is er een taskforce werkdruk opgericht. We moeten naar aanleiding van het welzijnsonderzoek concluderen dat het te weinig resultaat heeft gehad.’

Om de ervaren werkdruk te bestrijden, komt de raad met verschillende aanbevelingen aan het CvB. ‘Het zijn geen nieuwe adviezen’, benadrukt Meijer. ‘Maar ze zijn wel noodzakelijk. Allereerst moeten de administratieve verplichtingen omlaag, zowel voor het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel. Daarnaast moet de vergaderdruk worden beperkt en moeten we kritisch kijken naar de managementlagen op de UT. Er moet meer aandacht komen voor de uitvoerders van het werk: docenten, onderzoekers en hun directe ondersteuners. Ook het beleid van de universiteit heeft niet bijgedragen aan het verminderen van werkdruk. Daarvan is het Twents onderwijsmodel een goed voorbeeld.’

Niet alleen werkdruk

Volgens Mirjam Bult, vicevoorzitter van het CvB, richt de Uraad zich in haar adviezen te veel op de gestegen werkdruk. ‘Het college heeft ook behoefte aan adviezen op de andere aandachtspunten die in het welzijnsonderzoek en het jaarverslag van de arbodienst naar voren komen. Zo komt een van onze oplossingsrichtingen – leiderschap – niet terug in de adviezen, terwijl dat voor ons een belangrijk onderwerp is.’

Over de vermindering van de bureaucratische taken is het CvB het volledig eens met de Uraad, stelt Bult. ‘Ook de prioriteit voor uitvoerders: ik had het zelf niet beter kunnen opschrijven. Het verminderen van vergaderdruk ligt anders. De kwaliteit van kleinschalig onderwijs – de gedachte achter TOM – is gebaat bij intensieve samenwerking tussen docenten en studenten. Dat vraagt om overleg. Ook wil ik benadrukken dat het steeds weer ter discussie stellen van huidig beleid, zoals het Twents Onderwijsmodel, extra werkdruk oplevert.’

De Uraad verwacht in augustus een vervolgadvies klaar te hebben. In het najaar van 2019 komt het CvB, aan de hand van het vervolgadvies en informatie vanuit de faculteiten en diensten, met een plan van aanpak.