Groen licht voor investering NanoLab

| Jelle Posthuma

De Uraad stemde woensdag in met de investering van 15 miljoen om de faciliteiten in het NanoLab te verbeteren. Wel drong de raad erop aan om de investering mee te nemen in de onderzoeksvisie van de UT die in juni klaar moet zijn.

Photo by: eric brinkhorst

Green light for investment in nanolab

The University Council agreed with the 15 million euro investment to improve the NanoLab facilities. The council did, however, insist that the investment be included in the UT's research vision, which should be ready in June.

Dick Meijer (PvdUT) ziet heil in de voorgenomen investering in het NanoLab, maar benadrukt dat de UT in de aangekondigde onderzoeksvisie moet laten zien dat nanotechnologie gezien de recente investering een prioriteit is voor de universiteit. ‘Een actuele onderzoeksvisie is daarvoor noodzakelijk.’

CvB-vicevoorzitter, Mirjam Bult, bevestigt dat de investering zal terugkomen in de onderzoeksvisie. ‘Die toezegging is al eerder gedaan. Wel wil ik benadrukken dat een onderzoeksvisie iets anders is dan een investeringsagenda. Het NanoLab is van cruciaal belang voor het profiel van de UT. Deze keuze is gemaakt en daar blijven we achterstaan. Het is prettig om te constateren dat de Uraad en het CvB daarover op één lijn zitten.’

Externe partijen

Ook mogen de eigen activiteiten volgens Meijer niet onder druk komen te staan door het toelaten van externe partijen in het NanoLab. ‘Externe partijen lopen ten aanzien van investeringen niet hetzelfde risico als de UT. Daarom zou ik willen pleiten voor verschillende tarieven voor extern en intern gebruik van de faciliteit.’

‘Het percentage van externe gebruikers wordt goed bijgehouden’, reageert Bult. ‘Voor extern gebruik geldt dat dertig procent een ideale bezetting zou zijn. Daar zitten we nu nog niet aan, dus er is ruimte voor groei. Wat betreft de tarieven: externe partijen lopen inderdaad geen risico en betalen daarom hogere tarieven dan UT-partijen.’

Bult voegt daaraan toe dat de UT zich hardmaakt voor extra overheidsinvesteringen in het NanoLab. ‘Wij zouden willen dat de rijksoverheid net zo consistent investeert. Daarom blijven we lobbyen in Den Haag voor een grootschalige herinvestering in de bestaande grootschalige infrastructuur zoals het NanoLab in Twente.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.