UT investeert ruim 15 miljoen in NanoLab

| Rense Kuipers

De UT investeert de komende tien jaar ruim 15 miljoen euro om de faciliteiten in het NanoLab te verbeteren. Volgens CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult is de investering noodzakelijk om de infrastructuur ‘state of the art’ te houden.

Photo by: eric brinkhorst

Investment in nanolab facilities

The UT will invest more than 15 million euros over the next ten years to improve the facilities in the NanoLab. According to Executive Board vice-chairman Mirjam Bult, the investment is necessary to keep the infrastructure state of the art.

Bult spreek over een ‘bewust besluit’ om tijdig te investeren in nieuwe NanoLab-faciliteiten. ‘We hadden kunnen zeggen dat we niet zouden investeren in deze faciliteiten en het over zouden laten aan externe partijen, maar daarmee doen we geen recht aan ons eigen profiel’, stelt de vicevoorzitter. ‘Nanotechnologie is een van onze pijlers als universiteit. Daarom is investeren op zijn plaats.’

Verwachte groei

De komende tien jaar wordt dus 15,5 miljoen euro in het NanoLab gepompt, voornamelijk om de laboratoriumapparatuur te vervangen en verbeteren. Het NanoLab financiert zelf 5 miljoen euro, voornamelijk middels een lening uit het Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten. Het resterende bedrag komt uit een groei van de baten met 2,5 procent. Deze hangen samen met verwachte groei van het gebruik door studenten en bedrijven van het NanoLab.

'De faculteiten zijn volledig aan deze investering gecommitteerd'

Volgens Bult erkennen de faculteiten het belang van het lab en hebben ze vertrouwen in deze groei. Daarbij stellen ze zich garant voor een eventueel tekort in de exploitatie. ‘De faculteiten zijn volledig aan deze investering gecommitteerd’, verzekert Bult. ‘We verwachten dat zij vanuit tweede en derde geldstromen voldoende geld binnenhalen om kosten te kunnen dekken.’

Druk op exploitatie

Bult verwacht dat de investering ervoor zorgt dat alle NanoLab-gebruikers een tijd vooruit kunnen met nieuwe, hoogwaardige apparatuur. Desalniettemin zorgt de investering volgens het onderliggende rapport voor druk op de exploitatie van het NanoLab. De kosten voor afschrijving en aflossing wegen daarin mee. Naar verwachting groeien de baten van het lab met 2,5 procent, maar in dat geval zal pas in het jaar 2031 sprake zijn van een positief saldo. En om die groei door te maken, mikt de UT onder meer op prijsverhogingen voor externen (ongeveer 2 procent per jaar) en het stimuleren van algemeen gebruik door UT’ers.

'We zijn in ieder geval nog niet klaar met onze lobby'

‘Geen houdbare situatie’

Overigens had de UT meer financieringsmogelijkheden op het oog, met wisselend succes. ‘In de sectorplannen is het gelukt extra middelen te reserveren voor wetenschappelijke infrastructuur en ook in de nationale roadmap fotonica zijn extra investeringen opgenomen’, zegt Bult. ‘Aan de andere kant is het niet gelukt om een NWO-call voor grootschalige wetenschappelijke infra gehonoreerd te krijgen. Daar zijn we politiek een punt van aan het maken: dit investeringsmiddel bleek vooral bedoeld om faciliteiten voor nano-onderzoek op te starten en niet om bestaande faciliteiten te verbeteren. Dat vinden wij geen houdbare situatie. We zijn in ieder geval nog niet klaar met onze lobby voor het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen.’

Ontwikkeling naar toepassingen

Volgens Bult sluit de upgrade van het NanoLab aan bij de ontwikkeling die onderzoeksinstituut MESA+ doormaakt. ‘Het belang van toepassingen, met name in het IT- en medische domein, groeit binnen de wetenschappelijk inhoudelijke agenda van MESA. Die tendens richting de toepassingenkant zien we ook maatschappelijk terug, zoals in de Nationale Wetenschapsagenda’, aldus de vicevoorzitter. ‘In dat opzicht zit de tijd ook mee. Fotonica kun je zien als sterk groeiend toepassingsgebied van nanotechnologie.’

Voordat de investering definitief door kan gaan, ligt het besluit van het college van bestuur ter instemming volgende week bij de universiteitsraad en bij de Raad van Toezicht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.