Nog één jaar ondeelbare onderwijsmodules

| Rik Visschedijk

Het alles-of-niets-principe van de 15 EC-modules in het Twents Onderwijsmodel (TOM) geldt komend collegejaar nog, maar gaat daarna van de baan. De Uraad bespreekt het voorstel woensdag.

Het college van bestuur slaagde er niet in om tijdig het centrale Onderwijs- en Examenregelement tijdig aan te passen en schuift dat door naar volgend jaar. De universiteitsraad zegt in een schriftelijke reactie ‘teleurgesteld te zijn’ met de vertraging. Maar de raad vindt ook dat er voldoende tijd moet zijn de onderwijseenheden vast te stellen en het studie-informatiesysteem Osiris daarvoor goed in te richten.

TOM 2.0, zoals het CvB de aanpassing noemt, laat nog even op zich wachten maar komt er aan. In het aangepaste onderwijsmodel komt een onderscheid tussen geïntegreerd en samenhangend onderwijs. Geïntegreerd onderwijs bestaat uit onderdelen die van elkaar afhankelijk zijn en worden integraal getoetst, zoals de module nu. Samenhangend onderwijs bestaat uit onderdelen die aan elkaar gerelateerd zijn en worden los van elkaar getoetst. De opleidingen bepalen of onderdelen geïntegreerd of samenhangend zijn.

De aanpassing van het Twents Onderwijsmodel heeft een lange adem. Een jaar geleden stemde de Uraad, na een verhitte discussie, niet in met de aangepaste OER. Die bevatte volgens de raad veel tekstuele verbeteringen, maar het heikele punt van alles-of-niets modules bleef overeind. Rector Thom Palstra reageerde toen: ‘Ik vind het geen goed idee om de discussie over de 15 EC-norm voor altijd te beslechten.’ Een half jaar later zei hij tegen U-Today dat die norm ‘niet langer heilig is’.

Woensdag bespreekt de Uraad de voorgestelde Onderwijs- en Examenregelement voor komend collegejaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.