TOM heeft meer flexibiliteit nodig

| Jelle Posthuma

Meer tevredenheid onder studenten en een enthousiaste buitenwacht, maar het Twents Onderwijsmodel (TOM) heeft ook voor ongewenste bijeffecten gezorgd. Dat staat in een recent verschenen evaluatie in opdracht van het CvB. Meer flexibiliteit moet het model toekomstbestendig maken.

In 2011 verliet veertig procent van de UT-studenten de Twentse universiteit zonder diploma. Daar moest TOM verandering in brengen. Nu, vijf jaar na de introductie, blijkt uit een evaluatie dat er meer aandacht is voor het onderwijs op de UT. Studenten zijn tevreden, er is minder uitval en de studies worden sneller afgerond.

Druk

Tegelijkertijd zorgt het TOM voor ‘ongewenste bijeffecten’. De UT is ‘schoolser’ en ‘meer rigide’ geworden, zo valt te lezen. Ook de studiedruk onder studenten nam toe. De alles-of-niets modules en het bindend studieadvies, in combinatie met de toegenomen financiële druk door het leenstelsel, worden in het rapport als oorzaken genoemd.

Naast de toegenomen studiedruk onder studenten, worden ook de medewerkers zwaarder belast. TOM heeft voor een verhoging van de werkdruk gezorgd. De administratieve taken zijn toegenomen en er is meer onderlinge afstemming tussen docenten nodig.

Onrechtvaardig

Al sinds de introductie van TOM is er kritiek op het model. Met name de ondeelbaarheid van de modules leidt tot ongenoegen. Het is 15 punten of niets. Hoewel de samenhang in de modules wordt gewaardeerd, is de ondeelbaarheid volgens studenten onrechtvaardig. In een recente wijziging van de Onderwijs- en examenreglementen (OER) is de ondeelbaarheid deels losgelaten, staat in de evaluatie. Rector Thom Palstra zei in oktober tegen U-Today dat het ’15 EC of niets’-principe niet langer heilig is.

In de aanbevelingen van de evaluatie wordt meer flexibiliteit genoemd. Tegelijkertijd moeten de goede elementen van TOM, zoals de verbeterde samenwerking en de multidisciplinaire aanpak, verder worden uitgebouwd. Hoe de verspoeling ingevuld moet worden, blijft vooralsnog in het midden. Hoeveel flexibiliteit de UT voor welke groepen studenten wil bieden, is de vraag die nog beantwoord moet worden.

De TOM-evaluatie wordt volgende week besproken in de Uraad.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.