‘Laten we de OER-discussie nu eens afhandelen’

| Rik Visschedijk

De Uraad raakte ook deze woensdagmorgen niet uitgesproken over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en vooral niet over de alles-of-niets modules in de bachelor. Dit maal volgde de discussie op het CvB-‘procesvoorstel’ om het Twents Onderwijsmodel (TOM) te evalueren.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Een dag voor de Uraad-vergadering loste het college van bestuur de belofte in om een procesvoorstel naar de fracties te sturen. Rector Thom Palsta: ‘We willen de knelpunten in TOM naar boven halen.’ Pier Tabak, van de studentenfractie UReka, vond de brief nogal mager. ‘Ik dacht dat we een echt procesvoorstel zouden krijgen waarin staat wie wat gaat doen en vooral wanneer de evaluatie klaar is. In deze brief staat niet zoveel.’

Ook Gert Brinkman (PvdUT) constateerde dat de brief mager is en maakte zich zorgen over het tijdspad. ‘De evaluatie wordt gekoppeld aan de instellingstoets. En daarmee ga je al snel naar 2020, terwijl we in september 2019 weer een nieuwe OER moeten vaststellen.’ Hij ziet graag dat het dit keer een ‘breed gedragen’ OER wordt.

Pijnpunt

Juist in het vaststellen van de OER zit een recent pijnpunt. In april kwamen de Uraad en het college niet tot overeenstemming. De praktisch voltallige Uraad wil af van het alles-of-niets principe van 15 EC voor een module, het college wil daar niet aan. Het gevolg van de patstelling: de ‘oude’ OER geldt in precies dezelfde vorm voor komend collegejaar.

Rector Thom Palstra wilde zich deze vergadering niet in een hoek laten drukken. ‘Ik hoop dat we in de evaluatie van TOM niet de 0-15 EC-regel centraal stellen. Dat is niet de kernkarakteristiek van het model. Het gaat om de samenhang in de modules.’ Julia Brevoord (DAS) begreep die redenering niet. ‘Het middel om die samenhang te bereiken is ondeelbaarheid van modules. Dus waarom evalueren we dat niet?’

Voorzitter Herbert Wormeester (CampusCoalitie) nam een stap terug. ‘Er zitten knelpunten in TOM. Ik ben bang dat we een enorme papieren evaluatie creëren en dat we nog steeds om dé issues heen lopen. Ik zie al gebeuren dat de Uraad dan zegt: dit is niet een antwoord op onze zorg.’

‘Afwijzing is duidelijk overgekomen’

Rector Thom Palstra zei die zorg te herkennen. ‘De afgelopen twee jaar hebben we het uitgebreid gehad over de middelen in TOM en in april hadden we een heel duidelijke stemming. Het afwijzen van de OER is heel duidelijk aangekomen. Daarbij kan ik zeggen dat de ondeelbaarheid van de modules bij aanvang van het model is gebruikt om samenhang in modules van bovenaf op te leggen. Maar de 0 of 15 EC-regel is niet het doel van het onderwijsmodel.’

De woorden van de rector namen de zorgen bij Gert Brinkman niet weg. ‘U zei eerder in een commissievergadering: dit is geen vertragingstactiek. Als dat zo is, dan moeten we echt handelen. In het hele verleden van deze discussie schrijdt de tijd voort, zonder dat we tot een oplossing komen. Laten we het probleem nu eindelijk eens afhandelen.’

Het college zegde toe de opmerkingen uit de Uraad mee te nemen.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.