Meer aandacht voor huisvesting medewerkers

| Rik Visschedijk

Nieuwe UT-medewerkers van buiten Europa krijgen extra aandacht bij hun zoektocht naar een woning. Dat blijkt uit een evaluatie van het huisvestingsprogramma. De groep vindt vaak huisvesting zonder gebruik te maken van de portal Roomspot.

more attention for housing employees

New UT employees from outside Europe will receive extra attention in their search for a home. This is stated in an evaluation of the housing program. The group often finds accommodation without using the Roomspot portal.

Roomspot werkt goed voor visumplichtige studenten. Bij de start van het afgelopen collegejaar was bijna negentig procent van de niet-Europese studenten ingeschreven in Roomspot. Daarvan vond 86 procent een woning via de portal. Bij de nieuwe visumplichtige medewerkers ligt dat lager: zo’n tachtig procent schreef zich in en een kleine zestig procent daarvan boekte een kamer. Het college van bestuur wil, zo staat in de evaluatie, dat er extra aandacht komt voor die laatste groep.

‘Medewerkers zijn zelfstandiger’

Amir Ametovic, programmamanager Housing, schreef de evaluatie. ‘De groep medewerkers is meer divers dan studenten’, zegt hij. ‘Je hebt het over PhD’s, maar ook bijvoorbeeld over hoogleraren. Over het algemeen zijn de inkomende medewerkers zelfstandiger in het vinden van huisvesting. Een groot aantal komt niet uit het land van herkomst, maar werkte al in een ander land. En meer senior personeel heeft een hoger budget: de nieuwe hoogleraar schakelt eerder een makelaar in om geschikte woonruimte te vinden.’

Toch komt er meer aandacht voor deze groep. Ametovic krijgt signalen dat de medewerkers zich wel redden, maar wil daar concrete gegevens over hebben. ‘Hebben bepaalde groepen wel ondersteuning nodig? En waar zijn ze naar op zoek? Daarover gaan we data verzamelen. Dan weten we ook waar we kunnen verbeteren. Wellicht heeft de ene groep meer behoefte aan informatie. We garanderen de nieuwe niet-Europese medewerkers huisvesting in het eerste jaar. Maar dan geldt wel: hoe eerder je ingeschreven staat in Roomspot, des te meer heb je te kiezen.’

Blijvend aandacht voor huisvesting

De evaluatie betekent ook het einde van het tweejarige huisvestingsprogramma. In die twee jaar moest bijvoorbeeld Roomspot draaien, werden huisvestingsprocessen onder de loep genomen en de communicatie met woningzoekende studenten en medewerkers verbeterd. ‘Maar we blijven aandacht houden voor huisvesting’, zegt Ametovic. ‘We kijken consequent of het aanbod overeenkomt met de verwachte vraag naar huisvesting. Daarbij trekken we op met partners als de gemeente Enschede en woningaanbieders zoals Camelot en De Veste. Want de UT kan en wil niet zelf investeren in huisvesting.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.