Asbest en vertraging Technohal kost UT miljoen

| Rik Visschedijk

De UT moet een miljoen euro extra in de renovatie van de Technohal stoppen. Dat staat in een document van het college van bestuur aan de Uraad, die komende week op de agenda staat.

Photo by: Arjan Reef

Asbestos and delay Technohal costs one million

The renovation of the Technohal will cost the UT one million more than planned. This is stated in a document from the Executive Board to the Uraad, which is on the agenda next week.

Tijdens de sloopwerkzaamheden werd telkens weer asbest aangetroffen dat verwijderd moest worden. Gaandeweg bleek ook dat de draagkracht van de staalplaatvloer en het betonnen dak wellicht niet voldoende was. Dit leverde vertraging op, maar ook bijgaande kosten.

‘Aanvankelijk wilde de aannemer een flink hoger bedrag doorberekenen aan de UT’, zegt Nico-Tom Pen, portefeuillemanager vastgoed. ‘Wij hebben zorgvuldig afgewogen of die claim terecht was. Wat betreft de asbest en de kosten die worden gemaakt door de vertraging is dat inderdaad zo. Ons tegenvoorstel was een miljoen euro voor rekening van de UT. Daar is de aannemer akkoord mee gegaan.’

De tegenvaller slokt de helft van de twee miljoen op die was weggezet voor onvoorziene kosten in de huisvesting. Een miljoen onttrekken aan die post is volgens Pen niet onoverkomelijk. ‘Dit zijn grote projecten die moeilijk te exact te begroten zijn. Daarom hadden we twee miljoen reserve.’

De oplevering van de Technohal stond aanvankelijk eind dit jaar gepland. De officiële opening staat nu gepland voor de dies natalis in november 2019.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.