Uraad wil ‘kwalitatieve’ evaluatie Twents Onderwijsmodel

| Rik Visschedijk

Na zes jaar Twents Onderwijsmodel én net zo lang kritiek op dat model vanuit de Universiteitsraad, is de UT bezig met een evaluatie. Een eerste concept werd woensdagmiddag besproken. De Uraad riep op om vooral te kijken naar de oorspronkelijke doelstellingen van TOM en de knelpunten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De conceptevaluatie is opgesteld vanuit onderzoeksvragen. Die luiden: Wat zijn de aanbevelingen voor de doorontwikkeling van TOM terugkijkend op het beoogde curriculum? Hoe is dat uitgevoerd en wat is daarmee bereikt?

Deze vragen zijn volgens de Uraad een verkeerd vertrekpunt. De raadsleden willen liever een stap terug. Eerst het model zelf evalueren en kijken naar de ongewenste gevolgen zoals de toegenomen werkdruk.

‘Haal extra informatie op’

Om dat goed te doen, roept de Uraad het CvB op om het rapport niet alleen te baseren op evaluaties die de afgelopen zes jaar zijn gehouden. ‘Haal vooral ook extra informatie op bij studenten en docenten’, adviseerde Willemijn Luiten (studentenfractie UReka). ‘Zo maak je de evaluatie kwalitatief en niet alleen kwantitatief.’

Dick Meijer (PvdUT) vroeg om ook de werkdruk mee te nemen in de evaluatie. ‘Dat is geen doelstelling van TOM, maar heeft er wel mee te maken. Het onderwijsmodel levert extra werkdruk op. Daar moeten we naar kijken, zonder dat we daarmee de winst van TOM weggooien.’

Rector Thom Palstra noemde de suggesties vanuit de URaad ‘waardevol’. Hij zei dat de evaluatie niet alleen op bestaande gegevens wordt gebaseerd. ‘In het kader van de kwaliteitsafspraken en de instellingstoets houden we de komende maand interviews met mensen in de faculteiten en met de opleidingsdirecteuren. Die informatie komt ook in deze evaluatie.’

Ondeelbare modules

Voor de zomervakantie werden het CvB en de Uraad het niet eens over de nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER). De bottleneck was de ondeelbaarheid van de modules: het is 15 EC of niets. Daarom geldt dit jaar precies dezelfde OER als het vorige collegejaar. Een evaluatie van TOM moet solaas bieden. Maar het eerste procesvoorstel in juni dit jaar deed de ‘ondeelbaarheid-discussie’ weer oplaaien. Deze conceptevaluatie is het vervolg daarop.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.