Uraad over OER: ‘Studenten de dupe’

| Rik Visschedijk

De onderwijsmodules in het Twents Onderwijsmodel (TOM) blijven ook komend studiejaar uit 15 EC bestaan. Zo sprak het college van bestuur vandaag in de Uraad. Dit is tegen het zere been van de Uraad. Die wil de onderwijseenheden van 15 studiepunten loslaten.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Een oude discussie over TOM laaide weer op. Medio 2017 is een traject ingezet om de Richtlijn OER te herzien. De kern: de strakke, centrale regie wordt losgelaten en opleidingen krijgen meer te zeggen over de invulling van hun bachelor-onderwijs. Bijvoorbeeld welke vakken ook buiten een module houdbaar blijven. Met stoom en kokend water werd toen een soepelere OER opgesteld op basis van het advies van de inmiddels gepensioneerde hoogleraar Ton Mouthaan.

Naming and shaming

Het CvB wil diezelfde richtlijn, met tekstuele verbeteringen, ook voor komend collegejaar vaststellen. Daarmee gaat het voorbij aan de wens van de Uraad om onderwijseenheden van 15 EC los te laten en dus het ‘alles of niets’ principe van een module. Rector Thom Palstra ziet wel mogelijkheden om in de richtlijn te versoepelen, maar wil daar nu nog niet aan. ‘Als we nu ingrijpend veranderen, kan ik niet instaan voor de onderwijskwaliteit. Ik weet dat er opleidingen zijn waar het loslaten van de richtlijn niet goed zou uitpakken.’ Welke opleidingen dat zijn, wilde de rector niet zeggen. ‘Hier doe ik niet aan naming and shaming’.

Voor student Julia Brevoord (DAS) was de toelichting niet voldoende. ‘De studenten zijn niet tegen samenhangend onderwijs. Maar de huidige situatie is onduidelijk. Sommige vakken zijn buiten de module houdbaar, maar de EC’s die je haalt niet. Dat levert onduidelijkheid op bij onder meer het bindend studieadvies of als je verderop in je studie moet voldoen aan een EC-eis. Waarom zeg je niet gewoon: de wiskundeleerlijn hoort niet in de module thuis en die tellen we ook niet mee in de 15 EC.’

Willemijn Luiten van studentenfractie Ureka viel haar bij. ‘Ik vind dit uitgaan van het slechte en doet geen eer aan hoe hard studenten werken. Ook de beste student loopt soms tegen iets aan, waardoor de studie even stokt. Deze constructie levert druk op.’ Ook parttime activisme heeft volgens haar te lijden onder de richtlijn. ‘De studenten zijn de dupe.’

Oneigenlijke dwang

De studenten kregen bijval van de medewerkersfracties. Anton Stoorvogel (Campus Coalitie): ‘Waarom oneigenlijke dwang inzetten’, vroeg hij zich af. ‘Je kunt ook werken met voorkennis-eisen. Bijvoorbeeld bij wiskunde. Dat is opbouwend. Je moet het ene vak gehaald hebben om het volgende te volgen. Voorkennis is een logische eis, die iedereen snapt.’ Gert Brinkman (PvdUT): ‘Het streven naar geïntegreerd onderwijs kan prima zonder geïntegreerde toetsing. Dat bewijzen de exchange-studenten en de ATLAS-opleiding.’

Brinkman vervolgde: ‘Met het advies van Mouthaan is het heel vreemd dat we niet toegeven dat de onderdelen van een module ook daadwerkelijk de onderwijseenheden zijn. Waarom willen we dat? Komt dat vanuit het ministerie, zijn we bang voor tanend studierendement? Of zijn we bang voor een verbrokkeling van ons onderwijs? Voor mijn faculteit BMS durf ik te beweren dat geïntegreerd onderwijs een feit is. We hebben echt geen stok achter de deur nodig. Er staat niets in de weg om dit goed te regelen.’

Rector Thom Palstra kon zich in praktisch alle argumenten vinden. ‘Wil ik zover gaan als u vraagt? Wellicht wel’, zei hij. ‘Maar ik maak me ook zorgen. Is iedereen er wel klaar voor? Die vraag krijg ik ook terug uit de adviescommissie. U vraagt majeure veranderingen en ik weet gewoon nog niet hoe ver ik wil gaan.’

Tot een besluit kwam de Uraad niet, omdat het quorum door een aantal afwezige raadsleden niet werd gehaald. Voorzitter Herbert Wormeester stuurt daarom aan op een extra overlegvergadering.

 

 

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.