Hospiteren: voorrang internationale studenten

| Rik Visschedijk

Er komt dit jaar een pilot met een omgekeerd coöptatierecht. Studentenwoningen van de Veste worden ‘vrijgemaakt’ voor internationale studenten. Zij nodigen vervolgens anderen uit voor hospitatie. Dat staat in een UT-beleidsnota. De Student Union (SU) voorziet grote problemen.

Photo by: Jellien Tigelaar

In diezelfde beleidsnota staat een tweede maatregel: het coöptatierecht – dus bewoners die hun toekomstige medebewoners kiezen – wordt dit jaar aangepast. Een kleinere groep studenten kan daarmee zelf nieuwe bewoners uitkiezen.

De maatregelen moeten helpen om de groeiende groep internationale studenten van een woning te voorzien. De UT wil op de ‘middellange’ termijn af van het zelf toewijzen van woningen van woningcorporatie de Veste aan internationale studenten, zo staat in de nota. Hoofd internationalisering Sander Lotze (strategie en beleid) licht desgevraagd toe dat de UT coöptatie zeker niet afschaft en dat omgekeerde coöptatie ‘op basis van vrijwilligheid is.’

Problemen bij studenten

Jasper ten Napel, portefeuillehouder internationalisering bij de SU, kent de beleidsnota. ‘Maar ik ben niet betrokken bij deze uiteindelijke versie’, zegt hij. ‘Ik voorzie grote problemen bij de studenten als je aan het coöptatierecht komt’. De bezwaren kwamen gisteren ook naar voren in het Housing Forum. ‘De opkomst was matig, maar er loopt nu ook een online enquête over dit onderwerp. Daarop krijgen we veel reacties, en dat zegt iets over de betrokkenheid van studenten.’

Omgekeerd coöptatierecht, waarbij eerst internationale studenten geplaatst worden, ziet hij niet zitten. ‘Hooguit bij wijze van pilot in één huis’, zegt hij. ‘Daarbij denk ik dat je weinig kunt verplichten, want ik betwijfel of deze vorm van coöptatie juridisch haalbaar is. Over dit onderwerp zijn nog geen afspraken gemaakt met de Veste en de UT, daarvoor zitten we over een week of twee om tafel. ’

Ten Napel vervolgt: ‘Het aanpassen van het coöptatierecht is dus niet onze insteek. Het heeft zich bewezen als een goede manier om een prettige cultuur te ontwikkelen binnen de huizen. In Enschede eten woongroepen hierdoor bijvoorbeeld dagelijks met elkaar. In een stad als Groningen is dat vaak hooguit één keer per week.’

Heet hangijzer

Hoofd internationalisering Sander Lotze weet dat de discussie over de huisvesting van internationale studenten een ‘heet hangijzer’ is. ‘Dat zagen we in een SU-forum zo’n anderhalf jaar geleden’, zegt hij. ‘De suggesties die we in deze nota doen, komen voort uit de ideeën die we toen gehoord hebben.’

Van afschaffing van coöptatie is geen sprake, verzekert Lotze. ‘En met vrijmaken van studentenwoningen bedoelen we niet dat Nederlandse studenten uit hun woningen gezet worden. Bij omgekeerde coöptatie denk ik bijvoorbeeld aan de compleet internationale huizen waar kamers vrijkomen. Die bewoners kunnen we vragen om Nederlandse én internationale studenten te laten hospiteren. Het gaat daarbij om vrijwillige deelname.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.