Nieuwe organisatie Campus en Huisvesting

| Rik Visschedijk

Er komt een nieuwe organisatie Campus en Huisvesting, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten en diensten op campus van de UT. Dit omdat er bestuurlijk behoefte is aan duidelijkere sturing en invulling van de activiteiten op de campus.

De Universiteitsraad ging eind vorig jaar akkoord met het CvB-voorstel om de UT-ondersteuning voor de campus anders te organiseren. ‘De campus heeft een belangrijke meerwaarde voor de UT’, zegt Pim Fij, directeur Facilitair Bedrijf en kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. ‘Met het project Living Smart Campus, maar ook rondom huisvesting, bleek dat er behoefte is aan meer regie op campusvraagstukken. We gaan kijken hoe we dat beter kunnen inrichten.’

Dichter bij elkaar

In de nieuwe organisatie Campus en Huisvesting worden alle diensten die te maken hebben met de fysieke campus meegenomen. ‘Daarom zijn de diensten Algemene Zaken/Eenheid Campus, het Facilitair Bedrijf, Human Resources, Centre for Educational Support en Marketing & Communicatie vanaf het begin nauw betrokken bij het proces’, zegt Fij. ‘Waar die diensten werken aan campus- en huisvestingsvraagstukken - zoals huisvesting, vastgoed, gebiedsontwikkeling, veiligheid, onderhoud en beheer - werken zij samen in de nieuwe organisatie. Zo zitten ze dichter bij elkaar en kunnen we beter samen optrekken.’

Er is één uitzondering en dat is de regie op de strategie van Campus en Huisvesting. De strategie en daarmee de keuzes die gemaakt worden in bijvoorbeeld de huisvestingsplannen van de UT of toekomst van onze campus, blijft bij het CvB. ‘Het idee daarbij is dat we flexibel en slagvaardig zijn’, zegt Fij. ‘Dat is nodig met alle investeringen in huisvesting en alle plannen met de campus die op stapel staan.’

Thema’s

Hoe die nieuwe organisatie er precies uit komt te zien, wie betrokken is en waar die komen te zitten, is nog niet in beton gegoten. ‘Afgelopen maanden is gesproken met verschillende partners binnen de UT. Dat leidde tot een thematische indeling over hoe Campus en Huisvesting kan worden ingericht’, vertelt Fij. De thema’s zijn als volgt:

  • Education, Research, Experiments & Ideas: alle vragen die studenten, gebruikers of buitenstaanders stellen.
  • Residential, short & long stay: UT-gerelateerde vragen over verblijfplaatsen op of buiten de campus.
  • Campus activities: activiteiten op de campus die niet met het academisch proces van doen hebben, zoals het organiseren van events, conferenties, vragen vanuit studentenverenigingen en het gebruik maken van sport- en cultuurfaciliteiten.
  • Entrepreneurship & Business: bedrijfsactiviteiten op de campus. Dat kunnen samenwerkingen met bedrijven zijn voor onderzoek, het opzetten van een spin-off vanuit een onderzoeksproject, of een start-up door studenten, maar ook het exploiteren van faciliteiten op het gebied van horeca, ontspanning en entertainment op de campus zoals restaurants, bars, winkeltjes, kapper en theaters.
  • Infrastructure & Facilities: gebouwen en gebouwzaken, de bereikbaarheid en parkeren, en algemene campusfaciliteiten.

Naar de Uraad

Fij zegt over het proces: ‘Onlangs hebben we in workshops met zo’n zestig collega’s uit de betrokken diensten, Student Union, directeuren bedrijfsvoering, kennispark en wetenschappers de huidige processen in kaart gebracht. Die betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze campus is mooi om te zien. Met deze informatie werken we de komende weken verschillende scenario’s uit over de organisatie. Eind februari zal het CvB, en vervolgens de Uraad, zich er over buigen.’