Meer fietsen dan stallingen?

| Rense Kuipers

Een nieuwe lichting studenten, een nieuwe lading fietsen. Waar moet je die fietsen kwijt? Dat onderwerp kwam woensdagochtend bij de universiteitsraadsvergadering naar voren. Een oplossing heeft het college van bestuur nog niet in gedachten.

Heel mooi, die toename in het aantal aanmeldingen, zei universiteitsraadsvoorzitter Herbert Wormeester vanochtend. ‘Maar waar parkeren al die nieuwe studenten hun fietsen?’ Hij constateerde een gebrek aan fietsparkeerplaatsen en zette vooral zijn vraagtekens bij de toegankelijkheid van het O&O-plein. ‘De invalideparkeerplaatsen zijn bezet door fietsen, als je die plaatsen al zou kunnen bereiken.’

Zowel Wormeester als CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult waren het over een ding eens: handhaven gaat niet helpen, want er moeten gewoon meer fietsen kwijt dan dat er plaatsen zijn.

Meer duidelijkheid

Daar is contractmanager terrein André de Brouwer (Facilitair Bedrijf) het niet mee eens. ‘Ook de fietsen van nieuwe studenten kunnen we kwijt. Er zijn fietsenstallingen genoeg, maar er moet meer duidelijkheid zijn over waar je de fiets wel kunt en mag neerzetten.’

De Brouwer noemt de huidige situatie niet wenselijk. ‘Het begint onveilig te worden’, wijst hij op de fietsen die toegangsweg naar de ingang naar Hal B versmallen. ‘Een ambulance kan hier niet vrij draaien, in het geval van een calamiteit.’

Fietsroutes

Er wordt al jaren onderzoek gedaan, ook door studenten, zegt De Brouwer. Aan de hand daarvan zijn ook – naast het verwijderen van fietsen – maatregelen genomen. De Brouwer: ‘Op de bewegwijzering worden fietsroutes aangegeven. En bij de fietsenstallingen op het O&O-plein zelf staat een bord met alle plekken om je fiets te stallen. Daarnaast, het is ook een beetje gemakzucht. Mensen parkeren het liefst hun fiets voor de deur.’

De fietsroutes leiden je in dit geval eerst tussen Waaier en Carré door – waar ook een ingang van Hal B zit – langs het NanoLab, tot de centrale ingang van Hal B aan het O&O-plein, zo laat De Brouwer zien. En op die route zijn fietsenstallingen die nauwelijks worden gebruikt, zegt hij. ‘Terwijl je net zo dicht bij een Hal B-ingang bent.’

Waar het om valt en staat volgens De Brouwer is bewustzijn en begrip. ‘Als er niet genoeg plekken zijn, is het daaraantoe. We zijn geen botte figuren die lukraak fietsen willen verwijderen. Ik vind het wel belangrijk dat we beter communiceren waar je je fiets kunt stallen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.