Keuzegids oordeelt hard over UT

| Paul de Kuyper

De UT zakt in de Keuzegids Universiteiten 2015 naar een twaalfde plaats, terwijl de universiteit vorig jaar nog zesde stond. De gids constateert dat ‘Twente een inzinking doormaakt’ en is vooral kritisch over de sociale en bedrijfskundige studies.

Photo by: Tim Rijnhout

De UT scoort in de Keuzegids 2015 – die alle Nederlandse bacheloropleidingen beoordeelt en rangschikt – een onvoldoende: 54,5 punten op een schaal van 0 tot 100. Dat is 7,5 punt minder dan vorig jaar. Toen eindigde de UT op een (gedeelde) zesde plaats. Dit jaar staat de universiteit twaalfde. Alleen de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit scoren slechter.

De Open Universiteit (74,5) en Wageningen (74) punten zijn de beste universiteiten van het land. De Keuzegids baseert de beoordelingen op de Nationale Studentenenquête van 2014 en accreditatierapporten.

Zeven onvoldoendes

Zeven Twentse bacheloropleidingen scoren lager dan gemiddeld volgens de Keuzegids. Dat zijn communicatiewetenschap (54 punten), European public administration (50), psychologie (50), biomedische technologie (54), industrieel ontwerpen (54), creative technology (54) en international business administration (44). Die laatste studie, IBA, krijgt zelfs het predicaat ‘zwak’.

In 2014 telde de UT vier topopleidingen; daar is alleen technische natuurkunde (80 punten) van over. Technische geneeskunde kelderde in een jaar van 86 punten naar 66. TG behoort samen met natuurkunde, scheikundige technologie (72), technische wiskunde (66) en university college Atlas (66) wel tot het vijftal UT-bachelors dat bovengemiddeld scoort.

Inzinking

Volgens de Keuzegids stond de TU Delft jarenlang onderaan in het rijtje met drie technische universiteiten, een rol die nu is toebedeeld aan de UT. Volgens de gids heeft Delft de stijging ‘niet echt aan zichzelf te danken’. ‘Het verschil met de afgelopen jaren is dat Twente een inzinking doormaakt.’

‘Wat is daar in Enschede dan precies aan de hand’, vraagt de Keuzegids zich af. ‘Met de bèta- of techniekstudies niet zo veel; ze krijgen wel minder waardering dan vorig jaar, maar scoren nog altijd beter dan die in Delft. De sociale en bedrijfskundige studies krijgen duidelijk meer kritiek.’

Onvrede over studielast

Volgens de gids heerst er onder studenten onvrede over de spreiding van de studielast en het beperkte aantal herkansingen. Ook is in het eerste jaar de studie-uitval hoog. Daarbij komen klachten over studieroosters en tentamenuitslagen die laat bekend zijn. ‘Alles bij elkaar lijkt in Enschede de studiedruk recent opgevoerd op een manier waar studenten flink last van hebben – en die ook wel tot een wat schoolser sfeertje leidt.’

Rector baalt

Het Keuzegids-oordeel kwam hard aan bij rector Ed Brinksma. ‘Ik baal ervan. Tegelijkertijd vraag ik me af of het een rechtvaardig beeld schetst van wat hier gebeurt. Dat betekent niet dat ik het wil wegwimpelen, we moeten dit wel serieus nemen.’

Brinksma kan de cijfers niet rijmen met eigen onderzoek naar het eerste jaar van het Twents Onderwijsmodel. Dit jaarbeeld verschijnt deze week en is volgens de rector ‘heel positief’. ‘Wij hebben een veel vollediger beeld. Een paar jaar geleden liep 28 procent van de studenten nominaal. Dat is nu 52 procent.

‘En dat is niet significant ten koste gegaan van de uitval. Die is 28 procent, tegenover 26 procent vorig jaar. Tachtig procent van de eerstejaars zou de eigen opleiding aanbevelen aan anderen.’

Maar de Keuzegids is meer dan TOM, erkent ook Brinksma, al zegt hij niet te kunnen inschatten waarom andere jaarlagen negatief oordelen over UT-studies. ‘Misschien dat andere studenten ook kritischer gaan kijken als je het bacheloronderwijs verandert.’

Volgens de rector gaan veel klachten over ‘communicatie, logistiek en informatie’, zoals de bekendmaking van roosters en het nakijken van tentamens. Hij kent die klachten en volgens hem is veel al verbeterd of wordt er aan verbetering gewerkt. ‘De invoering van een nieuw onderwijsmodel kost drie à vier jaar.’

Beeldvorming

‘Het helpt niet in de beeldvorming’, antwoordt Brinksma op de vraag welke invloed het Keuzegids-oordeel heeft op studiekeuzegedrag. ‘We zitten nu in dezelfde categorie als Delft. Die hebben geen problemen met de instroom. Daarbij spelen dus ook andere keuzes’, constateert hij.

Geef opleiding vrijheid

In een opiniestuk op deze website pleit Gert Brinkman namens de PvdUT-fractie uit de universiteitsraad ervoor opleidingen de vrijheidsgraden terug te geven om zelf de opleiding te kunnen inrichten. Volgens de partij zegt het Keuzegids-oordeel dat de UT niet goed bezig is en dat we dus wat moeten doen. 'Als dat betekent, zonder TOM, of anders dan TOM, het zij zo.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.