Coöptatie is geen vies woord

| Wessel van der Sande

Volgens UT-promovendus Wessel van der Sande is coöptatie geen 'vies woord', maar een basisrecht. Hij pleit daarom voor het behoud. 'Met het afschaffen van het coöptatierecht lossen we het woningtekort niet op.'

Het coöptatierecht staat op omvallen. Dit werd duidelijk uit één enkel zinnetje in een van de lijvige rapporten waar de Uraad zich doorheen heeft geploegd. Dat het om één enkel zinnetje gaat, lijkt duidelijk te maken dat het CvB de studentengemeenschap het liefst voor voldongen feiten had gesteld. Maar deze twijfelachtige handelwijze terzijde.

De UT internationaliseert. Dat is te merken aan de verengelsing van het onderwijs en de enorme toestroom van studenten. In deze uitdijende ‘melting pot’ blijft het lastig voor internationale studenten om woonruimte te vinden. Waar de ruime huurmarkt zo’n tien jaar geleden nog een pluspunt was van de stad Enschede, zitten de huurprijzen vandaag de dag in de lift als gevolg van een exploderende vraag naar woonruimte. Alle initiatieven van de UT ten spijt, de markt blijft krap. Tijd dus voor de volgende maatregel: weg met het coöptatierecht.

Helaas is hier wat woonruimte betreft weinig te halen. Het blijft een zero-sum game: wordt er een student geplaatst, dan gaat dit ten koste van de student die gekozen zou zijn. Het afschaffen van het coöptatierecht tovert geen nieuwe woonruimte uit de hoge hoed, maar verplaatst het probleem slechts.

Een andere reden om coöptatie af te schaffen, is dat het integratie in de weg staat. De vraag is echter of het wenselijk is om integratie door middel van deze maatregel te bevorderen. In Nederland wordt de samenstelling van een huishouden niet opgelegd, en daar zijn goede redenen voor. Een thuis moet namelijk een plek zijn waar je op je gemak bent, en de manier waarop je dit invult is een privéaangelegenheid. Plaatsing of afgezwakte coöptatie is in strijd met de kernwaarden van onze maatschappij. Onder de ‘afschaffers’ is het echter bon ton om deze waarden bij studenten wat minder belangrijk te vinden.

Studenten zouden volgens CvB-lid Mirjam Bult zelfs discrimineren. Hieruit spreekt een flinke dosis wantrouwen gemengd met een gebrek aan realiteitszin. Alsof een cultuur- en taalbarrière geen acceptabele reden is om je huisgenoten op uit te kiezen. Alsof dat wel doen gelijk staat aan discriminatie. Ik vraag me af wat collegeleden er zelf van zouden vinden als hun huisgenoten voortaan door middel van plaatsing aan hun keukentafel terecht zouden komen. Of op hun kantoor: het centrale bestuur van de universiteit bestaat uit organen waarvan de leden door elkaar gekozen worden (wat sterk lijkt op coöptatie) en de samenstelling van het CvB en de raad van toezicht is, nou ja, homogeen.

Nee, coöptatie is geen vies woord, het is een basisrecht voor studenten. Een recht dat ervoor zorgt dat ze een aangename leefomgeving kunnen creëren. ‘Discriminatie’ lijkt in dit geval vooral een handig toverwoord om een rigide maatregel te rechtvaardigen die hard ingrijpt in de privésfeer. Het is daarom verstandig om het stimuleren van integratie en oplossingen voor het woningtekort elders te zoeken, in plaats van de gevolgen van de op groei gestoelde lange-termijn-tunnelvisie af te wentelen op studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.