UT maakt scherpere keuzes internationale samenwerkingspartners

| Rense Kuipers

Het college van bestuur wees onlangs de universiteiten van Münster, Monterrey en Waterloo aan voor een UT-brede samenwerking. Partnerschappen met andere internationale universiteiten worden teruggebracht naar facultair niveau.

Archiefbeeld U-Today: De 'Bring your Flag Party' tijdens de Kick-In van 2022.

De naburige Universität Münster, de Canadese University of Waterloo en het Mexicaanse Tecnológico de Monterrey zijn nu voor de UT de ‘Global Academic Partners’. Dat houdt in dat de universiteit in brede zin inzet op samenwerking met deze internationale universiteiten – naast nationale samenwerkingen zoals bijvoorbeeld die met de Vrije Universiteit.

‘Global Academic Partnership’

De UT maakt nu dan ook in terminologie onderscheid tussen institutionele samenwerking (Global Academic Partnership) en andersoortige samenwerkingen en partneruniversiteiten. ‘Het framework van wat wel of niet een strategische samenwerking is, was niet duidelijk. Door dat duidelijk te hebben, kan je helder en scherper keuzes maken – ook financieel’, licht CvB-woordvoerder Laurens van der Velde toe. De koerswijziging is echter ‘niet primair financieel gedreven’, zegt hij. ‘Maar dat speelt wel een rol in het maken van keuzes.’

Andere samenwerkingen

De samenwerkingen met de universiteit van São Paulo en de University of Science and Technology of China (USTC) wordt teruggebracht tot facultair niveau. In het geval van die universiteiten ‘past het bij de aard en het perspectief van de samenwerking’ om ze niet te bestempelen tot Global Academic Partners, aldus Van der Velde. ‘Met USTC is veel gericht op studentmobiliteit en in mindere mate op onderzoek. Met São Paulo hebben we een heel waardevolle samenwerking op het gebied van promovendi, maar is de mate van gezamenlijk onderzoek doen wat beperkter.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.