'Ruil Osiris in voor nieuw systeem inschrijving minors’

| Stan Waning

Als het aan de universiteitsraad ligt, kiest het college van bestuur voor een nieuw registratiesysteem voor minors. Het huidige systeem – Osiris – crashte op een cruciaal moment en is oneerlijk, al is niet alles kommer en kwel volgens de raad.

Photo by: Frans Nikkels

Osiris is sinds 2009 het studie-informatiesysteem van de UT, maar als het aan de Uraad ligt wordt de minorinschrijving voor studenten op termijn elders ondergebracht. Meerdere studenten uitten hun zorgen bij de raad, voornamelijk over de crash van het systeem tijdens de start van de inschrijfperiode, waardoor veel studenten zich niet of pas veel later in konden schrijven voor een minor.

Ook stelt de raad vragen over de eerlijkheid van het systeem, waarin het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt-principe’ geldt. Lydia Mak (UReka): ‘Populaire minors zitten daardoor regelmatig een paar minuten na het openen van de inschrijving al bomvol.’

Wachtlijst

Volgens de Uraad is het gerechtvaardigd om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld middels een systeem dat een top-x-principe hanteert, waarin studenten aangeven welke minors ze graag willen volgen, waarna een algoritme studenten aanwijst op basis van voorkeuren. Ook adviseert de raad om er in dat systeem rekening mee te houden dat veel studenten zich enkel als back-up inschrijven voor een minor, terwijl een tussenjaar, uitwisseling of het buitenland hun voorkeur heeft. Het registratiesysteem zou daarom over een wachtlijst moeten beschikken.

Toch vindt de Uraad het van belang dat – mocht er een nieuw systeem komen – ook de positieve punten van Osiris worden meegenomen. De raad waardeert het bijvoorbeeld dat studenten na inschrijving gelijk weten waar ze aan toe zijn en ook lang de tijd hebben om te kiezen, ook al betekent wachten doorgaans minder minorkeuze. Rector Tom Veldkamp deelt de visie dat een eerlijker systeem goed zou zijn en gaat kijken naar de mogelijkheden. Hij komt daar voor de volgende inschrijfperiode op terug.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.