UT wil NVAO-accreditatie voor omstreden master Public Management

| Rense Kuipers

De UT wil de deeltijdmaster Public Management laten keuren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Dat vooruitlopend op het oordeel van de Onderwijsinspectie, die de UT erop wees dat de opleiding mogelijk niet goed geaccrediteerd is.

Archief U-Today: UT-rector Tom Veldkamp bij een eerdere universiteitsraadsvergadering.

De UT is nog in afwachting van het definitieve rapport en oordeel van de Onderwijsinspectie. Vooruitlopend daarop lag het besluit om de opleiding door de NVAO te accrediteren woensdagochtend voor bij de universiteitsraad. De raad stemde in met het plan om Public Management naar de NVAO te sturen voor een zogeheten ‘Toets Nieuwe Opleiding’.

Public Management is een zogeheten ‘executive deeltijdopleiding’ die de UT aanbiedt. De UT liet deze masteropleiding accrediteren door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA), maar werd afgelopen zomer door de Onderwijsinspectie erop gewezen dat die accreditatie mogelijk onjuist plaatsvond. De Inspectie vindt namelijk dat de UT deze opleiding moet laten keuren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

‘Proactief zijn’

Rector Tom Veldkamp zei dat de UT met deze NVAO-aanvraag voorsorteert op een negatief oordeel van de Onderwijsinspectie. ‘We weten nog niet wat het oordeel is, maar door deze accreditatie aan te vragen, kunnen we een oplossing bieden in het geval dat het diploma niet geldig is. Daarom willen we proactief zijn, zodat we in het slechtst mogelijke geval een oplossing kunnen bieden aan de mensen die nu een diploma hebben.’

De andere reden is dat deze deeltijdmaster de enige opleiding is binnen het UT-palet die niet door de NVAO geaccrediteerd is. ‘En het is ons staande beleid dat elke opleiding die we aanbieden geaccrediteerd moet zijn door de NVAO’, aldus Veldkamp.

Niet automatisch nieuw diploma

Volgens de rector betekent de aanvraag niet dat de Public Management-afgestudeerden automatisch een nieuw diploma krijgen, mochten de huidige diploma’s ongeldig worden verklaard. ‘Maar met wat aanpassingen kunnen ze weer een diploma verdienen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.