Accreditatie deeltijdmaster Public Management op losse schroeven

| Rense Kuipers

De accreditatie voor de deeltijdmaster Public Management ligt onder vuur. De universiteit wacht nog op een rapport van de Onderwijsinspectie, maar noemt het ‘niet ondenkbaar’ dat de inspectie tot een negatief oordeel komt.

Het gaat om een zogeheten ‘executive deeltijdopleiding’ die de UT aanbiedt onder de vlag van Professional Learning & Development. De deeltijdmaster Public Management is geaccrediteerd door de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA). De Onderwijsinspectie wees de UT er onlangs op dat die accreditatie mogelijk niet juist plaatsvond.

Nederlandse of Europese accreditatie?

Want volgens de inspectie had de UT deze opleiding moeten laten keuren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en niet door de EAPAA. De Onderwijsinspectie wees de UT erop dat ze EAPAA zien als een in Nederland gevestigde organisatie, waardoor de bevoegdheid voor accreditatie bij de NVAO zou liggen. De UT ziet de EAPAA echter als een Europese organisatie en is overtuigd van de geldigheid van de accreditatie.

Tot welk oordeel de Onderwijsinspectie komt, dat is nog onduidelijk. De UT verwacht binnen drie tot zes weken een definitief rapport, maar koos er wel voor om over de ontwikkelingen te communiceren met betrokkenen. Volgens woordvoerder Laurens van der Velde staat de kwaliteit van de opleiding niet ter discussie en gaat het alleen om ‘de accreditatie en het recht om een mastergraad te verlenen’.

Mocht de Onderwijsinspectie tot een voor de UT negatief oordeel komen, dan kunnen de diploma’s van afgestudeerden ongeldig verklaard worden. ‘We verwachten dat het oordeel zich alleen richt op diploma’s die de afgelopen vijf jaar zijn uitgegeven’, licht Van der Velde toe. ‘Iedere student of alumnus die dit betreft is over de ontwikkelingen geïnformeerd.’

Honderd studenten

Het gaat in totaal om zo’n honderd (oud-)studenten, waarvan er momenteel nog veertig de opleiding volgen. Vanwege het lage aantal meldingen, ging er dit jaar geen nieuwe lichting van start. ‘Mocht de inspectie uiteindelijk tot een negatief oordeel komen, dan proberen we te zorgen dat studenten en alumni binnen afzienbare tijd alsnog over een masterdiploma van een geaccrediteerde opleiding kunnen beschikken’, besluit de woordvoerder.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.