Jongerenorganisaties willen ‘kopzorgenraad’

Studentenraden en welzijnsorganisaties roepen een volgend kabinet alvast op om zich door experts te laten adviseren over de mentale gezondheid van jongeren. Een permanente adviesraad moet van jongerenwelzijn een ‘topprioriteit’ maken.

Sinds de coronapandemie staan de zorgen over de mentale gezondheid van jongeren hoog op de agenda. Vooral een RIVM-onderzoek hierover uit 2021 maakte veel los. Op dat onderzoek is wel wat aan te merken, zeiden kritische wetenschappers destijds, maar daarna kwam ook uit cijfers van het CBS naar voren dat jongeren tussen de 12 en 25 jaar meer stress hebben.

Dat probleem moet vooral niet uit het zicht verdwijnen, vinden tientallen maatschappelijke organisaties nu. Ze roepen een volgend kabinet op om een ‘kopzorgenraad’ in te stellen die de regering adviseert over het voorkomen en verlichten van mentale problemen van jongeren.

Ondraaglijk

Niet alleen studentenraden als het ISO en de LSVb steunen de oproep, ook expertisecentrum ECIO, GGD GHOR, GGZ Nederland en 113 Zelfmoordpreventie doen dat. Vanuit het ISO noemt voorzitter Demi Janssen de mentale last die studenten ervaren ‘bijna ondraaglijk’.

Voor demissionair onderwijsminister Dijkgraaf is studentenwelzijn een belangrijk thema. Zo wil hij de bsa-regels versoepelen om de prestatiedruk te verlagen. In de huidige verkiezingsstrijd hebben politici tot nu toe vooral oog voor de financiële last van studenten, mede door de snel stijgende leenrente.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.