OCW stort zich op mentale problemen studenten

| HOP, Josefine van Enk

De coronamaatregelen in het hoger onderwijs zijn geschrapt, maar daarmee zijn de mentale problemen van studenten nog niet verdwenen. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een ‘integrale aanpak’ van het welzijn van studenten.

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij jongeren. Studenten ervaarden meer studiestress en voelden zich emotioneel uitgeput. Al kwam er ook kritiek op zulke conclusies.  

Zorgen over stress en de mentale problemen van studenten leven ook in de Tweede Kamer. En die problemen komen niet alleen door de coronacrisis. Welke ’cultuurverandering’ is er nodig om stress te verminderen, vraagt de PvdA-fractie in een schriftelijk overleg over het Nationaal Programma Onderwijs. Is daar ook na corona ‘blijvende aandacht’ voor, wil de Partij voor de Dieren weten. De SGP is nieuwsgierig of ook de ’fysieke gezondheid, die met de mentale gezondheid van studenten samenhangt’ wordt meegenomen. 

Prestatiedruk

Minister Dijkgraaf is ermee bezig, schrijft hij. OCW en VWS voeren ‘volop gesprekken met het veld en experts over het ontwikkelen van een integrale aanpak mentale gezondheid in het hoger onderwijs’. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar begeleiding bij klachten, maar ook naar preventie. Achterliggende oorzaken van ‘stress en de prestatiedruk die studenten ervaren’ worden ook meegenomen. 

De fysieke gezondheid van studenten wordt daarbij niet over hoofd gezien, verzekert hij de SGP. ‘Samenwerking op het gebied van het welzijn van studenten’ verkent hij de komende tijd met de staatssecretaris van VWS. 

Deze week bepleitte onder andere het MIND Platform tijdens een rondetafelgesprek dat onderwijsinstellingen meer kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld lessen over mentale gezondheid kunnen organiseren.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.