Uraad over rookbeleid, crisislanden en samenwerking met Zwolle

| Stan Waning

De universiteitsraad boog zich woensdagmorgen onder meer over het rookbeleid, hulp voor UT’ers uit crisislanden en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Ook een aanstaand convenant met Windesheim passeerde de revue. Een overzicht.

‘Geschrokken door mogelijke boete niet naleven rookverbod’

Terwijl de aanwezigen op het punt stonden om de laatste vergadering van 2022 te verlaten, uitte Pieter Boerman (Campus Coalitie) zijn zorgen over de waarschuwing die de UT kreeg van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die ging over het niet naleven van het rookverbod op de campus. ‘Ik vond het bericht over de mogelijke boete best schokkend. Voor mijn gevoel is roken op de campus normaler geworden dan een jaar geleden. Mijn voorstel is om duidelijker te zijn naar rokers. Spreek uit dat je een boete kunt krijgen als je op de campus rookt.

Vanuit de raad kwam het verzoek om ook externe bezoekers op de campus duidelijk te maken dat de campusrookvrij is, bijvoorbeeld bij het binnenbad en de kinderopvang. Roberto Cruz Martinez (Campus Coalitie): ‘Op veel plekken lijkt er onduidelijkheid te zijn – ook bij UT’ers, of zijn de lijnen niet goed zichtbaar. Ik zie veel mensen roken op de brug naast de Cubicus, alsof ze denken dat ze boven internationale wateren staan.’

Namens het CvB gaf Machteld Roos aan dat de waarschuwing de UT aware heeft gemaakt. ‘We hebben managers en leidinggevenden gemaild om iedereen te herinneren aan het rookverbod. Alle input is verder welkom. Laten we elkaar proberen scherp te houden en spreek mensen erop aan.’ 

Website voor UT’ers uit crisislanden

De Uraad vroeg het college van bestuur om met een website te komen die studenten en medewerkers uit crisislanden moet helpen. Volgens Fridtjof Otto (UReka) moet daar alle informatie samenkomen die hen vertelt wat er aan hulp te vinden is op de UT, waar ze daarvoor moeten zijn, wie ze kunnen benaderen en alle andere essentiële info die hen steun kan bieden.

Dat verzoek kwam al eerder vanuit de Uraad, maar rector Tom Veldkamp erkende dat het verzoek nog niet is opgepakt. ‘Maar ik vind een framewerk over hoe we als UT steun kunnen bieden aan studenten en medewerkers uit crisislanden een goed advies. We gaan ermee aan de slag.’

‘Stel een tweede voorzitter integriteitscommissie aan’

De Uraad moedigde het CvB ook aan om meer openheid te geven over de werkwijze van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Hanneke Becht (Campus Coalitie): ‘Ik snap dat het in de commissie over gevoelige zaken gaat, maar geef openheid om een veilige omgeving te creëren. Stop het niet zo weg op een website. Als gemeenschap moeten we leren van de discussies. Maak zaken anoniem zichtbaar, zodat we weten wat wel en wat niet kan.’ Ze noemde de zaak van een hoogleraar uit september 2021 als voorbeeld.

Ook stelde ze voor om een tweede voorzitter aan te stellen, om de veiligheid en de onafhankelijk te vergroten. De huidige en enige voorzitter, Michiel Heldeweg, is namelijk aangesloten bij de faculteit BMS. ‘Zet daar een tweede voorzitter uit een andere faculteit, of nog beter: een onafhankelijk iemand, naast.’

Rector Tom Veldkamp erkende dat de procedures bij CWI gevoelig liggen en beloofde beterschap in het duidelijker zichtbaar maken van de inhoud. ‘Maar een tweede voorzitter aanstellen ligt lastig. Het is een flinke uitdaging om mensen te vinden voor die rol. De huidige voorzitter gaat binnen afzienbare tijd met pensioen, maar heeft aangegeven door te gaan als CWI-voorzitter, waardoor hij al neutraler verder kan.’

Convenant met Windesheim

Voor aanvang van de vergadering kondigde Vinod Subramaniam aan dat de UT en Hogeschool Windesheim een samenwerkingsconvenant gaat tekenen. Eerder werd al bekend dat de Regio Zwolle en de UT nauwere samenwerking zochten. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Het onderwerp verschijnt op de eerste Uraad-agenda van 2023.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.