Geen streep door coöptatie, maar systeem moet ‘inclusiever’

| Rense Kuipers

Het coöptatiesysteem niet afschaffen, wel transparanter en inclusiever maken. Dat uitgangspunt heeft woningcorporatie Vechtdal Wonen in een plan van aanpak om het woonsysteem op de campus te herzien.

Photo by: RIKKERT HARINK

De coöptatiediscussie laaide de afgelopen maanden weer flink op, met name tussen de universiteitsraad en het college van bestuur. CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult liet afgelopen december doorschemeren dat ‘als het aan het CvB ligt, we coöptatie direct afschaffen’. Een Uraadvergadering later werd duidelijk dat afschaffen een brug te ver zou zijn, maar dat het CvB wel toe wil naar ‘een oplossing die iedereen begrijpt en die bovenal de cultuur van de UT representeert’.

‘Coöptatie onderdeel ideale gemeenschap’

Maar het is uiteindelijk niet aan het CvB om het coöptatiesysteem aan te passen, maar aan woningcorporatie Vechtdal Wonen, dat het merendeel van de campuswoningen bezit. De corporatie stelde onlangs een plan van aanpak op, dat aanstaande woensdag wordt besproken in de universiteitsraad.

Daaruit blijkt dat Vechtdal Wonen geenszins van plan lijkt het coöptatiesysteem af te schaffen. ‘Als eigenaar van de studentenwoningen op de campus, hebben we een visie op wat een ideale gemeenschap is. Coöptatie is onderdeel van die ideale gemeenschap op de campus. Ons principe is dat we onze huurders en kamerzoekers een thuis bieden’, zo schrijft de corporatie.

Enquête Centrale Bewonersraad

In het plan schetst de corporatie een viertal stappen die ze wil zetten: een bewustwordingscampagne samen met de UT, betere informatievoorziening aan kamerzoekers over het coöptatiesysteem en een loket om misstanden te melden. De stap die meer voeten in de aarde heeft: inzicht krijgen in de huidige situatie, om het ‘coöptatiesysteem indien nodig aan te passen’. Aanpassingen aan het coöptatiebeleid moeten volgens Vechtdal Wonen leiden tot een betere opvang van nieuwe studenten op de campus en meer inclusiviteit, tolerantie en transparantie.

Om dat inzicht te krijgen in de huidige én gewenste situatie krijgen, speelt de recent heropgerichte Centrale Bewonersraad een belangrijke rol. Die raad neemt momenteel een enquête over het coöptatiesysteem af onder alle campusbewoners. Over een paar weken moeten de resultaten bekend zijn. Vervolgens brengt de raad – na overleg met huurders – zijn advies uit aan de woningcorporatie.

Andere naam voor coöptatie?

Hoe groot de verandering van het coöptatiesysteem wordt, is nog koffiedikkijken. Dát er iets gaat veranderen, lijkt evident. Volgens het tijdspad staat een ‘aanpassing van het toewijzingsbeleid’ gepland voor dit najaar.

En de corporatie wil samen met de UT een prijsvraag houden, om een nieuwe naam te verzinnen ter vervanging van de term ‘coöptatie’. Een ‘vies woord’ of niet, als het aan de UT en Vechtdal Wonen ligt, krijgt het beestje in de toekomst in ieder geval een andere naam.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.