Voorlopig geen tweede avondcollege

| Stan Waning

Voorlopig komt er geen tweede avondcollege in de week. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt in de universiteitsraad. Het percentage avondactiviteiten loopt voor komend kalenderjaar namelijk terug, vanwege de corona-omstandigheden.

Het CvB wilde afgelopen december ruimte maken voor kleinschalige fysieke tentamens. Om die reden kwam een mogelijkheid voor een tweede avondcollege op tafel te liggen. De Uraad stemde in met dat voorstel, met de voorwaarde dat het aantal avondcolleges beperkt moest worden tot een minimum.

Ruim twee maanden later blijkt in diezelfde Uraad dat onder de huidige omstandigheden geen noodzaak is voor een tweede avondcollege. In het eerste trimester van dit kalenderjaar staat 6,4 procent van het totale aantal colleges in de avond gepland. In het tweede trimester is dat percentage gedaald naar 4,4 procent. In het laatste trimester beslaat slechts 3,6 procent avondcolleges het totaal. Die aantallen maken volgens de Uraad duidelijk dat er geen enkele motivatie is om een tweede avond in de week in te vullen met colleges.

Voornaamste aanleiding voor het verzoek tot een tweede avondcollege was de groepsgrootte tijdens fysieke tentamens. Dat zorgde dit najaar voor vragen onder medewerkers en studenten. Is het veilig om met meer dan honderd studenten in één zaal een tentamen te maken? Als reactie op deze zorgen, wilde de UT de groepsgrootte terugbrengen. Om daarvoor capaciteit vrij te maken, lag een tweede avondcollege in de week als optie op tafel. Nu blijkt dat steeds minder activiteiten na 18.00 uur gaan plaatsvinden dit kalenderjaar, voegt een tweede avond niets meer toe.