Zorgen over ventilatie Cubicus en Zilverling

| Rense Kuipers

De universiteitsraad uitte vanmorgen opnieuw zijn zorgen over ventilatieproblemen in oude gebouwen, specifiek de Cubicus en Zilverling. Het college van bestuur ziet voorlopig vooral heil in meer en betere communicatie over ventilatie.

Photo by: Arjan Reef

Medio 2020 hamerde de Uraad al op het belang van goede ventilatie in gebouwen. De vorige vergadering tussen de raad en het college van bestuur kwam het onderwerp opnieuw ter sprake. En ook vandaag was het raak. Onderwerp van gesprek was namelijk het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan van de UT, in de volksmond bekend als LTSH. Onderdeel van dat plan is een renovatie van de Zilverling en Cubicus, die respectievelijk in 2025 en 2026 gepland staan.

Ramen open

Maar dwingt het coronavirus de UT niet tot meer urgentie? ‘We maken ons zorgen over gezondheidsrisico’s als gevolg van ventilatieproblemen’, leidde Tim Achterkamp van studentenfractie UReka het onderwerp in. ‘Er gelden regels in deze gebouwen, over ventilatie, over al dan niet samen zijn in dezelfde ruimte. Maar er zijn mensen die zich niet bewust zijn van die regels, of ze negeren. Het is belangrijk om ventilatiesystemen te optimaliseren en meer bewustzijn te creëren over het werken in frisse lucht.’

Het specifieke probleem van de Zilverling en de Cubicus is dat er geen mechanisch ventilatiesysteem is. Bewoners moeten hun ramen open doen om te ventileren. ‘En dat lijkt ons geen duurzame of wenselijke oplossing tot aan de geplande renovaties vanaf 2025’, zei Sjoerd van den Belt (eveneens UReka). Hij vroeg aan het college van bestuur of de renovaties niet naar voren gehaald konden worden.

CO2-monitors

Hij kreeg nul op het rekest van het CvB. Een grootschalige renovatie is niet zomaar mogelijk, legde vicevoorzitter Machteld Roos uit. ‘Maar we onderschrijven absoluut het belang van goede ventilatie. Het is altijd goed om even een raam te openen en frisse lucht binnen te laten. En ik merkte zelf inderdaad een verschil in de luchtkwaliteit tussen deze gebouwen en andere gebouwen op de campus. We laten nader onderzoeken wat er aan deze twee gebouwen op korte termijn aangepast kan worden.’

Daarnaast denkt Roos dat er in de communicatie een slag te slaan is. Zo heeft de UT CO2-monitors beschikbaar om de luchtkwaliteit in ruimtes te meten, stelde ze. ‘Maar mensen weten misschien nog niet dat ze deze kunnen gebruiken. Daar willen we ze op attenderen. We gaan kijken wat we op het gebied van frisse lucht aan communicatie kunnen doen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.