Uraad heeft al ideeën over extra coronabudget

| Stan Waning

Om de corona-achterstanden weg te poetsen krijgen alle onderwijsinstellingen extra budget vanuit het ministerie. De UT kan rekenen op jaarlijks 4 miljoen euro en eenmalig een bedrag van zes a zeven miljoen euro. De Uraad opperde vandaag al wat bestedingopties, zowel voor studenten als personeel.

De Uraad hoopt bovenal dat de extra middelen ten goede komen aan het ‘vergroten van de individuele ondersteuning van studenten door meer studieadviseurs en studiebegeleiders in dienst te nemen’.  

Daarnaast adviseert de raad om de onderwijscapaciteit te vergroten door het aannemen van promovendi voor een periode van zes jaar, waardoor hun bijdrage aan het onderwijs – kwantitatief en kwalitatief – toeneemt. Een BKO dient deel uit te maken van zo’n traject. Zowel de kandidaat als het vaste wetenschappelijke personeel zou baat hebben bij deze aanbeveling. Enkele van deze aanstellingen zijn al gerealiseerd, maar dat aantal moet volgens de URaad hoger. Ook moet worden onderzocht of de huidige contracten van vier jaar kunnen worden omgezet in een aanstelling voor zes jaar. En als het kan: neem afgestudeerden gelijk in dienst na het voltooien van de master of de promotie.  

Dick Meijer (PvdUT) lichtte die aanbeveling toe en doelde daarbij op de succesvolle pilot binnen de faculteit EEMCS. Mirjam Bult gaf aan dat ‘iedereen het er over eens is, dat het goede ideeën zijn’, maar bracht wel enige nuance aan. ‘Een tijdelijk contract hoeft niet altijd het gevolg te zijn van beleid, maar kan ook de voorkeur zijn van een promovendus. Dat verschil dien je altijd in gedachten te houden. Het omzetten van aanstellingen van vier jaar naar zes jaar gebeurt nu binnen EEMCS. Ik evalueer dat proces liever, voordat we het UT-breed gaan oppakken.’  

Dakpanconstructie  

Naast de adviezen voor de faculteiten, kwam de Uraad ook met twee bredere aanbevelingen. Zo pleit ze voor uitbreiding van het personeelsbestand. ‘Dit kan door tijdelijke posities over te hevelen naar vaste posities en door nieuw, getalenteerd personeel uitzicht te bieden op een vaste positie.’ Daarnaast wil de URaad overlappende posities – de zogeheten dakpanconstructies - gebruiken om personeel te vervangen dat binnen vijf jaar met pensioen gaat. ‘Er is tijdelijk budget beschikbaar, het verhoogt de capaciteit, verlaagt de gemiddelde werklast en verbetert de continuïteit van het werk’, luidde het pleidooi van de raad. 

Een afgewogen pakket aan maatregelen moet volgens de Uraad uiteindelijk onderdeel worden van nieuw personeelsbeleid. Aandacht voor diversiteit hoort daar ook bij, waaronder het streven naar een percentage vrouwelijke benoemingen.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.