Met honderd man een tentamen maken, kan dat nu wel?

| Jelle Posthuma

Een tentamen in een zaal met meer dan honderd mensen: sommige UT-studenten vragen zich af hoe veilig dat is in coronatijden. En houdt iedereen zich wel aan de thuisblijfregels? ‘Meer dan mensen aanspreken op hun gedrag kunnen wij niet doen.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk
In tentamengebouw Therm (foto) en het Sportcentrum worden fysieke tentamens afgenomen.

Het Centre for Educational Support (CES) krijgt ‘incidenteel’ signalen van studenten over situaties die als onveilig worden ervaren, zegt interim-directeur Katja Hunfeld. ‘Maar de UT houdt zich aan de regels van het RIVM. Iedereen draagt mondkapjes, er is voldoende ventilatie in de ruimtes, we houden anderhalve meter afstand en er is crowd management tijdens de tentamens. Toch blijft het mensenwerk. Het kan zijn dat er iemand geen afstand houdt. Dat gebeurt. Meer dan mensen aanspreken op hun gedrag kunnen wij dan niet doen.’

Volgens Jochem Grashof, tweedejaars werktuigbouwkunde, is de kans op besmetting klein zolang iedereen zich aan de regels houdt. ‘Voor aanvang van mijn tentamen moest ik een vragenlijst invullen over coronaklachten en mogelijke contacten met besmette mensen. De ideale situatie is dat iedereen deze naar waarheid invult. Ik schat dat er bij mijn eerste tentamen, begin oktober, ongeveer driehonderd man in de gymzaal zat. Maar de situatie was toen nog wel anders. Het was vóór de aangescherpte maatregelen. Ik ben er zelf vrij nuchter onder en heb mij niet onveilig gevoeld. Wel verbaasde ik me over het moment na het tentamen, toen we naar buiten mochten. Dat ging tegelijk, terwijl ik dacht dat het per rij zou gaan. Zoiets had beter gekund.’

Coronaklachten  

Max (zijn achternaam noemt hij liever niet, red.) is tweedejaars Advanced Technology en ging niet naar zijn tentamen vanwege een huisgenoot met koorts. ‘In eerste instantie kreeg ik te horen dat ik mocht herkansen in januari, maar dat zou precies in de examenweek van de volgende module zijn. Na heel wat mails is het mij gelukt om de herkansing in deze periode te maken.’ Volgens de bachelorstudent gaat niet iedere student even verantwoordelijk om met de thuisblijfplicht. ‘Ik weet honderd procent zeker dat sommige studenten hun antwoorden faken op de vragenlijst, om het tentamen toch te mogen maken. Ik snap het ergens ook wel: het alternatief, een herkansing op een ander moment, is soms gewoon superonhandig. Maar zelf zou ik dat alleen al uit principe nooit doen.’

De regel is duidelijk: studenten die corona-gerelateerde klachten hebben, of mogelijk in aanraking zijn geweest met een coronapatiënt mogen niet naar het tentamen komen. Maar hoe zit het dan met hun herkansing? ‘Dat is per opleiding bepaald’, zegt Hunfeld. ‘Zij treffen een regeling met de studenten. Thuisblijven bij klachten mag natuurlijk geen hindernis opwerpen. We willen voorkomen dat studenten met milde klachten naar de campus komen, omdat ze anders bang zijn een kans mis te lopen.’

Kort dag

Het onderwijs bleef bij de meest recente aanscherping van de regels buiten schot. Volgens Hunfeld is er naar aanleiding van deze persconferentie wel gesproken over tentaminering in nog kleinere groepen. ‘Maar dat is niet in alle gevallen gelukt. Daarvoor was het gewoon te kort dag. Als we alles op het laatste moment omgooien, krijg je te maken met grote onzekerheden, zoals docenten of studenten die bij de verkeerde zaal staan en het tentamen missen. En soms is er simpelweg geen ruimte voor. Niet alle tentamens zijn onder de honderd man gebleven, maar dat is niet tegen de regels. Wel snap ik in zulke gevallen het gepercipieerde gevoel van onveiligheid bij sommige studenten.’

Volgende week vinden voorlopig de laatste tentamens plaats. ‘Het blijft afwachten wat de volgende persconferentie gaat betekenen voor het onderwijs.’ CES werkt aan verschillende scenario’s, laat Hunfeld weten. ‘Zo verschijnt er binnenkort een routekaart van de VSNU. Daarin staat wat per situatie wel of niet kan. Ook zetten we samen met LISA vaart achter online proctoring, zodat studenten op een veilige manier thuis hun tentamen kunnen maken. Dit biedt mogelijk een uitkomst voor mensen met klachten. Ik hoop bovenal dat we deze tentamenperiode tot een goed eind kunnen brengen. Vergeet niet: het is voor onze roostermakers een enorme operatie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.