Homebase en werkplaats voor ET

| Rense Kuipers

Een nieuwe werkplaats, meer studie-, werk- en ontmoetingsplekken en een herinrichting van de entree en kantine. De Horst ondergaat een metamorfose, als gevolg van de groei van de faculteit ET.

Schets van de nieuwe werkplaats.

Onder andere door internationalisering, een nieuwe gezamenlijke opleiding met de VU en meer geld uit de sectorplannen, maakt de faculteit ET een groeispurt door, vertelt directeur bedrijfsvoering Mariska Giesen. ‘Zoals de gehele UT haar huisvestingsplan heeft, hebben wij als ET een eigen huisvestingsplan nodig, passend bij onze facultaire strategie die we nu ontwikkelen. De faculteit groeide enorm en heeft nu simpelweg behoefte aan meer en andersoortige ruimte.’

‘Etaleren wat we hebben’

De grootste verandering is de bouw van een nieuwe werkplaats tussen Noordhorst en Kleinhorst. Een plan dat al langer in de pijplijn zit, maar recentelijk meer vorm kreeg met een schetsontwerp. In september moet het definitieve ontwerp af zijn en in december 2022 staat de oplevering van de werkplaats op de planning. Wat er gebeurt met de tijdelijke werkplaats Hangar, is nog onduidelijk.

Naast het oplossen van het ruimtegebrek, is de nieuwe werkplaats volgens Giesen ook een soort uithangbord voor de faculteit. ‘Voor ET geldt dat we juist veel tastbaars en zichtbaars in huis hebben, maar veel is verstopt achter deurtjes. Wat de schets laat zien, is dat we willen laten zien waar deze faculteit aan werkt, onder andere aan bedrijven en bezoekers. Door te etaleren wat we hebben, kunnen we zichtbaar ons profiel versterken.’

Schets: de Horst, met toevoeging van de werkplaats tussen Noordhorst en Kleinhorst.

Meer studieplekken nodig

Behalve de nieuwbouw, wordt ook de huidige ruimte in de Horst aangepakt. Dat gebeurt in de loop van dit jaar, met het creëren van een zogeheten homebase in de Oosthorst en Noordhorst en een metamorfose van de entree en de kantine. De groei van de faculteit ligt ook hieraan ten grondslag, zegt Giesen. ‘Voor studenten geldt: er zijn meer studieplekken nodig. Daarnaast gaven studenten en medewerkers aan dat ze de behoefte hebben aan ontmoeting, verbinding en transparantie. Ons onderwijs en onderzoek is geënt op samenwerking. Daar moeten de plekken in het gebouw meer op aansluiten, van de kantine en de studieplekken tot de pantry’s.’

Ingrijpende renovatie

De komende jaren – richting 2025 – volgt een meer ingrijpende renovatie van de Horst. Daarover komen de gesprekken nu op gang, zegt Giesen. ‘We willen inventariseren wat de wensen en behoeften zijn, zodat we de ruimte die we hebben zo efficiënt en effectief kunnen benutten.’ Daarbij moet de faculteit niet alleen rekening houden met eigen plannen en financiën, maar ook met de gevolgen van de crisis. ‘Denk bijvoorbeeld aan hybride werken en het delen van faciliteiten. Die discussie voeren we samen met studenten en staf, om samen tot de meest ideale en toekomstbestendige invulling te komen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.