Strategic Business Development moet duidelijke rol krijgen

| Rense Kuipers

De afdeling Strategic Business Development (SBD) kan aan de slag om een zelfstandige dienst binnen de UT te worden. De Uraad adviseerde gisteren positief over de reorganisatieplannen, maar vroeg het college van bestuur wel om de rol duidelijk neer te zetten.

Photo by: Frans Nikkels

Strategic Business Development is momenteel nog een afdeling binnen Algemene Zaken, maar het plan is dat het een zelfstandige dienst wordt. Die reorganisatie heeft ook te maken met de groei die SBD doormaakt, om binnen de UT het expertisecentrum te worden voor beurzen en business development.

Vraagtekens

De Uraad stond gisteren positief tegenover de plannen en adviseerde een ‘categorie 2’-organisatiewijziging: eentje die invloed heeft op de werkwijze en organisatie van de UT, maar zonder verregaande gevolgen voor de rechtspositie van medewerkers. Daar kon het college van bestuur zich in vinden.

De universiteitsraad had nog wel zijn vraagtekens bij de rol die Strategic Business Management gaat vervullen. Een heldere beschrijving van taken moet volgens de raad duidelijkheid scheppen over de rol van SBD, binnen en buiten de UT. De raad adviseerde dat SBD gaat werken met zogeheten ‘service level agreements’ met faculteiten en instituten, om bij samenwerking de verwachtingen en verantwoordelijkheden af te stemmen.

Hoogst gespecialiseerd

Collegevoorzitter Victor van der Chijs kon zich niet vinden in het vastpinnen op zulke serviceovereenkomsten. ‘Elke ondersteuning die Strategic Business Development levert aan faculteiten en instituten is hoogst gespecialiseerd. Ze kijken wat nodig is voor die specifieke call, beurs of strategisch programma.’

Met de gedachte achter het advies van de raad had de collegevoorzitter geen probleem, al moet hij zich over de exacte bewoordingen nog beraden. ‘We willen we het in ieder geval expliciet maken dat SBD standaard goed overlegt met de faculteiten en instituten over verantwoordelijkheden, verwachtingen en werkzaamheden. Daarover willen we de raad ook goed informeren middels rapportages. Ook de buitenwereld heeft er belang bij dat we de rol van Strategic Business Development duidelijk neerzetten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.