Nieuwe partij uTOP mengt zich in zetelstrijd

| Rense Kuipers

Een nieuwe partij doet mee aan de universiteitsraadsverkiezingen eind deze maand: uTOP. De partij richt zich op actieve en ondernemende studenten en wil innovatie en samenwerking tussen de UT en de industrie aanjagen.

Photo by: Paco van Leeuwen
uTOP-initiatiefnemer Jorg Wellink.

De partij bestaat sinds twee weken. Initiatiefnemer is Jorg Wellink, bachelorstudent werktuigbouwkude en studentondernemer. Hij zegt met uTOP een beweging te willen starten, voor iedereen die meer wil dan alleen een diploma. ‘Als actieve student probeerde ik veel dingen te veranderen, maar ik liep constant tegen een barrière aan: regels. Ik denk dat de universiteitsraad een plek is waar we centraal regels kunnen veranderen of zelfs verwijderen.’

Wellink besloot om niet aan te sluiten bij bestaande studentenpartijen DAS en UReka. ‘Ook al zijn er genoeg raakvlakken met beide partijen, hoor. Maar door het starten van een eigen partij zou ik zo min mogelijk afstand doen van mijn eigen standpunten. In zekere zin slaat uTOP ook een brug tussen de overtuigingen van DAS en UReka.’

3D-geprinte bruggen

De nieuwe partij heeft een zestal punten waar ze voor staat. ‘Te beginnen met ondernemerschap in combinatie met studeren. Dat moet beter gefaciliteerd worden’, stelt Wellink. ‘Ik maakte zelf als ondernemer mee dat ik niet bij ieder college aanwezig kon zijn. Dan ben je al snel aangewezen op slides. Zeker met de digitale mogelijkheden, zouden colleges beter en flexibeler te volgen moeten zijn.’ Ook wil uTOP de campus meer gebruikt zien worden als proeftuin. ‘Die 3D-geprinte brug achter de Horst is een mooi voorbeeld. Eigenlijk zouden we alleen maar 3D-geprinte bruggen op de campus moeten hebben. Innovatie moet je faciliteren en uitdragen.’

Samenwerking met industrie

De vier andere speerpunten van de nieuwe partij zijn vooral gericht op samenwerking met de (lokale) industrie. ‘We willen onder andere inzetten op meer gastcolleges vanuit de industrie. Er is een te groot verschil tussen goede docenten en slechte docenten die lesgeven vooral als een verplicht nummer zien. Met gastcolleges vanuit de industrie geef je UT’ers meer ruimte voor onderzoek en de kennis uit het werkveld is een verrijking’, zegt Wellink.

Daarom ziet zijn partij ook graag meer echte opdrachten vanuit de industrie, in plaats van fictieve vanuit docenten. En ook het vinden van stageplekken moet makkelijker gaan als de samenwerking tussen industrie en universiteit beter is, zegt Wellink. Bovenal vindt hij het belangrijk dat internationale studenten een plek vinden bij een bedrijf in de regio. ‘Dat is heel lastig voor ze. De problemen beginnen al met de voertaal binnen bedrijven. Veel studenten geven ook aan graag bij start-ups te willen werken. De UT kan start-ups beter faciliteren en het vestigingsklimaat verbeteren, onder andere door te zorgen dat afgestudeerde studenten er aan het werk kunnen. ’

Verkiezingen

uTOP wil met zes tot negen kandidaten op de kieslijst komen. ‘In eerste instantie studenten, maar als medewerkers zich kunnen vinden in onze filosofie zijn ze van harte welkom om zich aan te sluiten. We willen in de universiteitsraad een stem laten horen voor iedereen die innovatief, ambitieus, ondernemend en internationaal georiënteerd is. En buiten de raad hopen we met deze mensen een bredere beweging te starten.’

De eerste slag is het verkrijgen van zoveel mogelijk zetels, weet Wellink. Vandaag tot 17 uur kunnen UT’ers zich nog kandidaat stellen voor de universiteitsraadsverkiezingen. Die vinden, na uitstel, plaats tussen 22 en 26 juni.

Het logo van de nieuwe partij.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.