Uraadsverkiezingen uitgesteld, te weinig kandidaten

| Rense Kuipers

De universiteitsraadsverkiezingen worden verplaatst van eind mei naar eind juni. Vanwege de coronacrisis lukt het partijen niet om tijdig genoeg nieuwe mensen te vinden. Kandidaten kunnen zich vanaf nu tot 1 juni verkiesbaar stellen, de verkiezingen vinden drie weken later plaats.

Photo by: Frans Nikkels

Ook de medezeggenschap op de UT lijdt onder de crisis. Eigenlijk zouden eind mei de universiteitsraadsverkiezingen plaatsvinden, zodat de UT-gemeenschap negen personeelsleden en negen studenten kon kiezen. De ‘dag kandidaatstelling’ was gisteren, maar partijen kregen hun lijsten niet tijdig gevuld. ‘Het probleem is tweeledig: je kunt nu niet langslopen bij mensen om ze te enthousiasmeren én een deel van de mensen zit in een ontzettend hectische tijd’, vertelt Uraadsvoorzitter Herbert Wormeester. ‘Dat maakt het vinden van kandidaten allesbehalve gemakkelijk.’

Voor de zomer

Het besluit van het college van bestuur, op advies van de raad: uitstel en verkorting van de kiesprocedure. De dag kandidaatstelling komt nu op 1 juni te staan. Drie weken daarna vinden de verkiezingen plaats. Voor de zomervakantie is bekend wie er komend academisch jaar in de universiteitsraad zitten.

Waterdicht

De drie weken tussen kandidaatstelling en verkiezingen moeten genoeg zijn om de procedure zo waterdicht mogelijk te krijgen. Daar komt veel bij kijken, weet Wormeester. ‘Er zijn bijvoorbeeld al zo’n tien verschillende studentcategorieën. Natuurlijk is de grootste categorie de reguliere student, maar ook van al die andere categorieën – exchange- en aanschuifstudenten of een enkele beurspromovendus – moet duidelijk zijn of ze wel of niet verkiesbaar zijn en of ze student of medewerker zijn. Studenten en medewerkers moeten zich nu digitaal kandidaat stellen en zowel het centrale stembureau als het college van bestuur moeten over de geldigheid van de kandidatenlijsten besluiten. Daarnaast liggen alle lijsten nog ter inzage voor iedereen die bezwaar wil indienen. Procedureel luistert het dus allemaal nauw om te zorgen dat de lijsten correct zijn en aan alle randvoorwaarden voldoen, net als bij verkiezingen onder normale omstandigheden. Daar kun je ook in crisistijd niet lichtzinnig overheen stappen.’

Opkomst

Los van het kiesreglement en de kandidatenlijsten, zegt Wormeester dat er ondersteuning vanuit de organisatie nodig is, om ruchtbaarheid te geven aan de verkiezingen. ‘Daarbij wordt vooral een beroep gedaan op de afdeling Marketing & Communicatie. Je hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opkomst.’

Naast de verkiezingen voor de universiteitsraad, zijn er ook decentrale verkiezingen op komst, voor dienstraden en faculteitsraden. ‘Ik hoorde al dat sommige faculteiten ervoor kiezen om verkiezingen uit te stellen naar komend academisch jaar en de huidige leden te vragen wat langer te blijven zitten. Voor andere raden geldt dat ze dezelfde methodes aan kunnen houden als bij de universiteitsraadsverkiezingen’, zegt Wormeester. ‘Het college van bestuur zegt namelijk wel: we houden de universiteitsraadsverkiezingen voor de zomer. Zo’n jaar in de medezeggenschap is vooral voor studenten intensief en je kunt ze niet vragen om hun studie langer op pauze te zetten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.