UT wil aanbod studentenwelzijn versterken

| Rik Visschedijk

De UT trekt bijna een ton uit voor vroege signalering van problemen en preventie bij studenten die kampen met stress-, depressie- of angstklachten. Dat staat in het nieuwe plan van aanpak voor studentenwelzijn.

Aanleiding is het welzijnsonderzoek uit 2019, waaruit bleek dat tachtig procent van deelnemende UT-studenten in meer of mindere mate kampt met stress-, depressie- of angstklachten. De UT heeft nu een plan van aanpak voor studentenwelzijn, waarbij ze inzet op het versterken van het huidige aanbod, dat vooral is gericht op preventie.

Het bedrag gaat met name naar cursussen voor hulpverleners en studenten. ‘Studiebegeleiding en welzijn is op de UT een echte ketenbenadering’, zegt Hans Oeloff, directeur CES. ‘Van studieadviseurs tot vertrouwenspersonen en van het buddy-systeem tot de studentpsychologen. We gaan het komend jaar deze hulpverleners en studenten verder trainen, zodat ze signalen vroeg herkennen.’ Daarnaast investeren het Centre for Educational Support (CES) en de faculteiten in extra studieadviseurs en psychologen.

‘Beter onder de aandacht krijgen’

De UT heeft volgens Oeloff meer dan vijftig activiteiten gericht op studentenwelzijn. ‘In de Nationale Studentenquête (NSE) en de Internationale Studentenbarometer (ISB) worden we goed gewaardeerd. Maar het is nu zaak om onze faciliteiten beter onder de aandacht te krijgen bij de kwetsbare groepen, zoals vrouwelijke studenten, studenten die zich tot de LHBTI-groep rekenen, internationale bacherlorstudenten en studenten met een functiebeperking. Het op te zetten digitale én fysieke Contact Centre in het Paviljoen is daar een belangrijke stap in.’

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) waarschuwde eind 2019 dat internationale bachelorstudenten problemen ondervinden met huisvesting en dat ze soms in financiële sores komen omdat ze afhankelijk zijn van beurzen en sponsoren. ‘De relatie met die problemen en studentenwelzijn is nog niet goed vastgesteld’, zegt Oeloff. ‘De gezamenlijke universiteiten werken in VSNU-verband aan een visie studentenwelzijn. Daar zullen die thema’s een plek in krijgen.’

Het plan van aanpak wordt in de komende vergadering van de Universiteitsraad besproken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.