Geld en woning lastig voor niet-Europese bachelors

| Rik Visschedijk

Eén op de acht niet-Europese nieuwe bachelors had afgelopen collegejaar studieproblemen vanwege psychische, sociale of medische omstandigheden. Dat staat in het jaarrapport van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO). De commissie ziet nieuwe drempels voor deze studenten, zoals geldproblemen en huisvesting.

De CPO adviseert opleidingen over de erkenning van ‘bijzondere omstandigheden’ bij studenten. Als die er zijn, dan kan de student een beroep doen op uitstel van bindend studieadvies en voor een uitkering in de FOBOS-regeling. Het percentage studenten op de hele UT-populatie dat aanklopte bij de CPO is nagenoeg gelijk aan collegejaar 2017/18. Toenmalig CPO-voorzitter Ton Mouthaan luidde destijds de noodklok. ‘De UT moet de niet-Europese studenten veel beter voorbereiden en individueel begeleiden.’ De aanbevelingen van dat collegejaar zijn nog steeds actueel, schrijft de commissie.

Akelige constructies

Nieuw in het rapport over afgelopen collegejaar is de nadruk op financiële problemen. Huidig CPO-voorzitter Ariana Need zegt dat buitenlandse studenten vaak afhankelijk zijn van beurzen en sponsoren, en dat levert druk op. ‘Ze zitten soms in akelige constructies. Als de studie niet goed loopt, dan moeten ze alles terugbetalen. Het gaat om gigantische bedragen omdat geld in de thuislanden veel meer waard is. We vinden dat beursverstrekkers redelijke voorwaarden moeten stellen aan de student.’  

De commissie benadrukt ook de problemen met huisvesting van internationale studenten. ‘We horen verhalen van studenten die veel moeite hebben om een kamer te vinden’, zegt Need. ‘Als ze gebruik maken van de gegarandeerde huisvesting, dan moeten ze na een jaar zelf een kamer zoeken. Dat gaat lang niet altijd goed. Door coöptatie komen ze soms niet in de woongroepen. Die stress ondervinden ze aan het eind van het collegejaar, wanneer ze vakken afronden. Wij adviseren om huisvesting voor de start van het academisch jaar beschikbaar te stellen en dan langer dan een jaar.’

‘Stukje bij beetje beter’

De CPO rapporteert de laatste drie jaar dat er problemen zijn met vooral de niet-Europese bachelorstudenten. Ariana Need denkt dat het inmiddels ‘stukje bij beetje beter gaat’. ‘Vorig jaar nog klopte nog een derde van de niet-Europese bachelors bij de CPO aan voor ondersteuning. Er is veel aandacht voor de problematiek. De UT werkt bijvoorbeeld hard aan het verkorten van de wachttijden bij de psychologen en studieadviseurs hebben deze groep goed in het oog.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.