Uraad stemt in met Shaping 2030

| Rik Visschedijk

De Uraad stemde vanmorgen in met de nieuwe visie en strategie van de UT, Shaping 2030. Daar ging wel een discussie aan vooraf, want de raadsleden vonden de inhoud van de leidraad magertjes. Met de belofte van het college dat de uitgewerkte plannen in de medezeggenschap worden besproken, werd het onderwerp afgehamerd.

Photo by: Frans Nikkels

Onderwerpen als meer sturing op studenteninstroom, challenge-based learning en de ontwikkeling van personeel, hebben meer uitgewerkte plannen nodig. Dat vond de voltallige Uraad. En hoewel die plannen voor een groot deel in de faculteiten gemaakt worden, wil de raad dat het college van bestuur duidelijke kaders meegeeft. En bovenal wil de Uraad de beleidsstukken zien die in de toekomst voortkomen uit Shaping 2030, en daar inspraak in.

Het college van bestuur zegde een groot deel van die beleidsstukken toe. Voor de Uraad was dat voldoende, waarmee Shaping 2030 officieel is vastgesteld.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.