Uraad: geef extra inkomsten aan faculteit

| Rik Visschedijk

De Uraad ging vanmorgen akkoord met de begroting van volgend jaar. Door de sectorplannen en het advies van de commissie Van Rijn zijn er miljoenen te verdelen. Het college van bestuur wil al snel beginnen met een deel van dat geld uit te geven, maar de Uraad trekt aan de rem.

Photo by: Frans Nikkels

De UT verwacht miljoenen uit de sectorplannen en de commissie Van Rijn, maar schat ook in dat de inkomsten uit de collegegelden komend jaar met 7 miljoen stijgen. In januari wordt duidelijk of dat daadwerkelijk zo is. Mocht dat bedrag hoger uitvallen, dan wil het college van bestuur geld reserveren voor de nieuwe strategie Shaping 2030. Daarmee zou een uitzondering gemaakt worden op de regel om extra inkomsten uit collegegelden direct naar de groeiende opleidingen door te zetten.

De Uraad ziet dit niet zitten. Dick Meijer (PvdUT) noemt het eerlijker om het geld aan de faculteiten te geven die extra studenten aantrekken. ‘Zeker omdat het voorstel is om het geld in strategische doelen te stoppen, die nog niet definitief zijn.’ Mirjam Bult, vicevoorzitter van het CvB, denkt daar anders over. ‘Dit gaat om extra geld, waar faculteiten geen rekening mee houden in hun begroting. De faculteitsbesturen vertellen ons dat ze graag willen beginnen met Shaping 2030, en daarvoor reserveren we de extra inkomsten.’

Sectorplannen

Voor de verdeling van het geld uit de sectorplannen onderzoek, ontstond een vergelijkbare discussie. Het CvB wilde het bedrag van 2,5 miljoen, dat de UT zelf steekt in de plannen, alvast gebruiken om personeel aan te trekken. Maar de Uraad viel over de voorwaarde om dat geld alleen te gebruiken voor samenwerking over de faculteiten heen. Dick Meijer ziet liever dat het college van bestuur de toegezegde onderzoeksvisie oplevert. ‘In lijn daarmee kun je het geld uitgeven.’

Mirjam Bult: ‘Het is echt een investering waar we geen spijt van krijgen. We willen vooruit en investeren in capaciteit door mensen aan te nemen.’ Rector Thom Palstra vulde aan: ‘We werven tegenwoordig mensen op een generiek profiel. Want als we te specifiek zijn in onze vacatures, dan is het moeilijk om kandidaten te vinden.’

Op beide punten deed het college van bestuur water bij de wijn. De eventueel extra inkomsten uit de collegegelden gaan toch naar de faculteiten, met het advies om dit in te zetten voor de eerste stappen van Shaping 2030. Ook zei het CvB toe dat de 2,5 miljoen die de UT steekt in de sectorplannen wordt gekoppeld aan de toekomstige onderzoeksstrategie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.