Maastricht begint engineering-opleidingen, tegen zin van UT

| Rik Visschedijk

Maastricht University wil komend collegejaar een bachelor en een master in engineering beginnen. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) gaf hiervoor onlangs een positief advies aan de minister. Daarmee passeerde de CDHO bezwaren van de technische universiteiten.

De technische universiteiten (TU’s) dienden gezamenlijk een negatieve zienswijze in tegen beide opleidingen, een bachelor Circular Engineering en een master Molecular Imaging and Engineering. Deze opleidingen lijken erg op de bestaande opleidingen, zeggen de TU’s, en die kunnen prima voorzien in de behoefte van de arbeidsmarkt. De TU’s geven aan dat ze eerst overleg willen met Maastricht, om af te stemmen over de ‘doelmatige inzet van de onderzoeksinfrastructuur.’

De CDHO legde het bezwaar van de TU’s terzijde, omdat de instroom in de bestaande opleidingen niet in gevaar komt. Daarnaast voerde Maastricht wel degelijk overleg met de TU’s, vindt de CDHO. De voorgenomen opleidingen in Maastricht zijn namelijk neergelegd in het sectorplan, die in nauwe samenwerking met de bètadecanen is opgesteld. Toen is er op geen enkel moment gevraagd om nadere afstemming. 

Bakzeil

Ruim een jaar geleden haalden de TU’s ook al bakzeil toen ze probeerden om een master Mechanical Engineering in Groningen tegen te houden. Eén van de argumenten was dat een nieuwe opleiding niet nodig zou zijn, omdat de bestaande opleidingen niet vol zitten. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) oordeelde in een beroepszaak dat de arbeidsmarkt vraagt om meer ingenieurs en dat de nieuwe opleiding bijdraagt aan de spreiding van het onderwijsaanbod in het land.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.