UT moet RUG-master Mechanical Engineering slikken

| Rik Visschedijk

De UT vindt het voornemen van de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) om een master Mechanical Engineering te beginnen maar niets. Toch mag die er komen: de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) veegde de vloer aan met het bezwaarschrift van de UT, en daarmee ook met die van Eindhoven en Delft. Dat blijkt uit het document ‘beslissing op bezwaar’ van DUO.

Het Academiegebouw (RUG) in Groningen

Een van de bezwaren van de UT is dat de start van de nieuwe master niet is opgenomen in de zogenaamde sectorplannen. Maar daar wil DUO niets van weten, want het kan volgens de uitvoeringsinstantie niet zo zijn dat drie technische universiteiten afspraken maken en daarmee andere instellingen ‘min of meer’ buitenspel zetten. ‘Dat zou tot ongewenste monopolievorming kunnen leiden’, schrijft de directeur-generaal van DUO in zijn beslissing op 1 mei.

Het bezwaar is in december 2017 ingediend bij DUO, en valt daarmee qua tijdspad samen met de UT-plannen om een bacheloropleiding werktuigbouwkunde in Amsterdam te beginnen. Die bachelor heeft deels tot doel om meer instroom in de UT-master Mechanical Engineering te realiseren.

Arbeidsmarkt

De UT vindt dat een vierde master niet nodig is, omdat de technische universiteiten geen capaciteitsproblemen kennen. DUO is daar niet van onder de indruk. De arbeidsmarkt vraagt juist om meer werktuigbouwkundigen, en de nieuwe opleiding draagt bij aan de spreiding van het onderwijsaanbod over de vier windrichtingen.

Techniek in Groningen

De RUG timmert aan de weg op het gebied van techniek. Groningen is de enige plek buiten de TU’s die opleidingen aanbiedt die de ingenieurstitel opleveren. Eind 2016 versterkte de algemene universiteit haar technische profiel door investeringen en de oprichting van het Groningen Engineering Center. De voorgenomen master is een volgende stap.

Groningen beschikt volgens de beslissing over alle benodigde faciliteiten, zoals laboratoria en hoogwaardige kennisinstituten. Bij de toekomstige toets van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet blijken of er ook voldoende docenten voor de master zijn.

Een derde naar Twente

De RUG heeft een inschatting gemaakt van de instroom in de toekomstige master. De UT vindt die ‘te optimistisch’, maar volgens DUO is de schatting juist aan de voorzichtige kant. Een derde van de instroom in de Groningse master zou komen vanuit het hbo in de Hanzestad. Daar zit een zorg voor Twente. Want die instromers vinden nu juist hun weg naar Enschede, stelt de UT. Maar ook die vlieger gaat niet op. Het DUO beoordeelt dat de verwachte instroom in de RUG-master realistisch is, en ziet geen onderbouwing van de UT-claim dat die studenten inderdaad naar Twente komen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.