Uraad vraagt meer openheid van CvB

| Rik Visschedijk

De universiteitsraad zei vandaag dat ze graag meer informatie had gekregen bij de behandeling van twee beleidswijzigingen: de investering in Strategic Business Development en de pilot om buitenlandse studenten ‘aanvraagkosten’ te laten betalen. Door meer transparantie kan de Uraad een betere beslissing nemen, zei Jelle Ferwerda (CampusCoalitie).

Photo by: Frans Nikkels

Ferwerda zei dat de universiteitsraad in documenten vaak maar één zin krijgt uit een advies, bijvoorbeeld dat de universitaire commissie onderwijs het eens is met een onderwerp. ‘Terwijl daar vaak een hele overweging en discussie achter zit, die we in de wandelgangen opvangen’, zei hij. ‘Het zou goed zijn voor onze besluitvorming als we meer informatie hebben.’

Onduidelijkheid

Dat gold bijvoorbeeld voor de miljoeneninvestering in de dienst Strategic Business Development. De Uraad kreeg te horen dat het Strategisch Beraad het eens was met het beleid. Maar een onderliggend advies ontbrak. Daardoor was het onduidelijk of alle faculteiten wel op één lijn zaten.

Ook bij de pilot om buitenlandse studenten 100 euro te laten betalen om zich aan te melden voor een UT-bachelor bij de faculteit EWI, hoopte de Uraad op meer informatie. De pilot werd gepresenteerd alsof er consensus was, maar de Uraad ontdekte achteraf dat deze pilot al meerdere keren werd voorgesteld binnen de UT en dat de vier andere faculteiten en de dienst Marketing & Communicatie adviseerden om zo’n pilot niet te starten.

‘Geen volledige samenvattingen’

Collegevoorzitter Victor van der Chijs zegde toe dat het college van bestuur ‘adviezen meer extensief’ in de stukken voor de Uraad zal beschrijven. ‘Maar we gaan geen volledige samenvattingen toevoegen.’ Volgens hem is de reden daarvoor dat UT’ers in de adviesplatforms en gremia vrijelijk kunnen discussiëren, zonder dat standpunten met naam en toenaam te herleiden zijn. ‘We besturen de universiteit vanuit consensus’, zei Van der Chijs. ‘Als er zwaarwegende kritiek is op beleidsvoornemens, dan gaan we terug naar de tekentafel.’