Weer discussie over deelbaarheid TOM-modules

| Rik Visschedijk

Een student uit de ene opleiding kan studiepunten bijschrijven, terwijl een ander diezelfde EC’s misloopt bij het niet volledig halen van een module. Dat staat in de ‘definitieve spelregels TOM 2.0’, die komend collegejaar van kracht moeten zijn. Dit is tegen het zere been van de universiteitsraad, bleek vandaag.

Photo by: Frans Nikkels

Een van de spelregels van TOM 2.0 is dat een bacheloropleiding kan 'shoppen' bij een andere opleiding. Waar bij de ene opleiding vakken alleen in een geïntegreerde module gehaald worden, mag een andere opleiding daar een vak van bijvoorbeeld 5 EC uit aanbieden. Daarmee ontstaat ongelijkheid, gaf Gert Brinkman (Partij van de UT) vanochtend aan bij de Uraadsvergadering.

‘Persoonlijk teleurgesteld’

De universiteitsraad vindt dat gelijke regels moeten gelden voor studenten uit verschillende opleidingen. Want met deze nieuwe spelregels, kan de ene student met een zesje vijf EC bijschrijven, de ander moet een hele module van 15 EC halen om datzelfde zesje definitief toegekend te krijgen.

Brinkman: ‘Ik ben echt persoonlijk teleurgesteld, want dit is een belangrijk onderdeel van het Twents Onderwijsmodel. Vorig jaar keken we elkaar in de ogen en stelden we de gouden regel op dat er gelijke regels moeten gelden voor studenten. Wie heeft besloten om hier een draai van 180 graden te maken?’ Brinkman kreeg bijval van Tom van der Meer (DAS) en Jelle Ferwerda (CampusCoalitie). Coalitiegenoot Dick Meijer (PvdUT) vond dat dit soort beleid in ieder geval voorgelegd zou moeten worden aan de Uraad. ‘Dit staat haaks op wat we overeenkwamen.’

‘Terug naar de tekentafel’

Rector Thom Palstra erkende die opmerking van Meijer. ‘Ik moet hier nog eens goed naar kijken, daarvoor ga ik terug naar de tekentafel’, zei hij. Daarbij is enige haast geboden, want in het voorjaar moet het nieuwe Onderwijs- en Examenreglement (OER) worden vastgesteld.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.