Nieuw systeem voor opsporen plagiaat

| Jelle Posthuma

De UT introduceert vandaag SimCheck om plagiaat op te sporen. De grootste verbetering is dat dit nieuwe systeem bij controle op plagiaat een grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties doorzoekt.

SimCheck is de opvolger van Urkund en Ephorus, die tot dusver als detectiesystemen voor plagiaat werden gebruikt op Canvas. Via deze online leeromgeving leveren studenten opdrachten in bij hun docenten. Het nieuwe systeem SimCheck controleert naast openbare bronnen op het internet ook een grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties.

Auteursrechten

Studentenfractie UReka stelde in 2018 vragen in de Uraad over de plagiaatsoftware van Ephorus en Turnitin. De software zou de auteursrechten van studenten claimen wanneer hun werk online op plagiaat wordt gecontroleerd. In een reactie op deze vraag verzekerde Hans Oeloff, directeur Centre for Educational Support (CES), dat de softwarebedrijven geen auteursrechten kapen. Voor het nieuwe systeem SimCheck geldt dat evenmin, laat Oeloff weten: ‘De student blijft eigenaar van zijn eigen stuk na het online uploaden en geeft geen eigendomsrechten weg.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.