‘Medezeggenschappers kunnen van elkaar leren’

| Rik Visschedijk

Kennis uitwisselen en ervaring delen. Dat zijn de ingrediënten voor de dag van de medezeggenschap, woensdag 25 september in de Gallery. Medeorganisator Herbert Wormeester: ‘Het is soms moeilijk om elkaar te vinden. Daar willen we iets aan doen.’

Uraad-voorzitter Herbert Wormeester organiseert de 'dag van de medezeggenschap'

Er zijn tal van verschillende medezeggenschapsraden (mr) op de campus, van opleidingscommissie tot faculteitsraad, en van dienstraad tot de universiteitsraad. Deze organen behandelen heel verschillende onderwerpen, maar er zijn ook overeenkomsten. Herbert Wormeester, voorzitter van de Uraad: ‘Je werkt al snel op je eigen eilandje binnen zo’n raad, terwijl het veel effectiever is om samen te werken en om van elkaar te leren. Wat is effectief en wat niet.’

Versterking bestuurskracht

De Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen ging twee jaar geleden van kracht. Vooral decentraal, bij de opleidingen, moet deze wet voor meer medezeggenschap zorgen. De opleidingen krijgen meer te zeggen over de Onderwijs- en Examenregeling (OER), maar ook over de besteding van de miljoenen uit het afschaffen van de basisbeurs. Wormeester: ‘Veel opleidingscommissies zoek naar hun rol. Het is soms moeilijk om docenten en studenten warm te krijgen voor medezeggenschap. We hopen dat zo’n dag daarbij helpt.’

Goed bestuur is gebaat bij medezeggenschap, is de overtuiging van Wormeester. ‘Ons college van bestuur vindt dat ook’, vervolgt hij. ‘Daarom nodigen we niet alleen de mr-leden uit, maar ook de bestuurders. Van het college tot het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteuren. Uiteindelijk hebben we samen één doel: de UT zo goed mogelijk besturen.’

De dag van de medezeggenschap vindt voor de tweede keer plaats op de UT. Huidige medezeggenschappers krijgen een uitnodiging, geïnteresseerden zijn ook welkom. Aanmelden kan hier.   

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.